Announcements

Robert Stegwee

Michael van der Zel

Nictiz openbare consultatie betapackage FHIR profielen

Alexander Henket

Michael van der Zel

HL7, IHE, OpenEHR, NUTS

Robert Stegwee  Uitzoeken via contact met Lisanne wat we in november op de WGM NL kunnen doen.

Balloting, Inter- & National, Voting

Frank Ploeg Stemadvies vanuit HL7 NL is beschikbaar. Degenen die stemrecht hebben, wordt verzocht daar kennis van te nemen.

Michael van der Zel Ik ben kandidaat co-chair voor PEST...

Frank Ploeg Kwalifiteitshandboek is aangevuld met de procedures rondom balloting. Ballotprocedure (zie H.5.3 KHB). We zullen Roel in het schema vervangen door zijn functie

Yvonne Pijnacker

De aanstaande WGM NL willen we virtueel doen. Minder sessies en korter. Woensdag alle tutorials (4). Vadim heeft intussen bevestigd. Donderdag start van 'echte' WGM NL. Gabriëlle Speijer bevestigd. Dagafsluiting is nog niet helemaal uitgedacht. Idee Jorrit: Kahoot maken?

Inschrijving is gepland per sessie. Idee: inschrijven per timeslot? We willen wel van tevoren weten wie waarop intekent. Dan weten de trekkers of de sessie moet doorgaan.

Tool voor de WGM is nog in onderzoek. AidZ heeft hiervoor eVisit als bureau ingehuurd en dat werkt goed tegen redelijke kosten.

Alexander Henket Sessie MedMij 2020.01 op vrijdag tegenover Lab2Lab is niet zo handig, omdat ik in beide nodig ben.

Sessies begrenzen op een uur. Kan ook niet uitlopen dus keuze is belangrijk.

HL7 FHIR-NL Validatieteam

Alexander Henket Nictiz wil vanaf zibs 2020 samenwerken weer opnieuw opstarten. tot nu toe geen andere partijen die naar voren zijn gekomen

Michael Tan Geboortezorg wil ook graag dingen naar voren brengen. Gaat vanaf september publieke consultatie in

National & International HL7 projects

Frank Ploeg via Catherine Chronaki gevraagd voor mHealth

HL7 WGM International 2022 in the Netherlands

Geen nieuws

Rondvraag

Serge Fransen: Moet HL7 NL iets vinden van het PGO-landschap? Het lijkt wat op een oerwoud aan apps

Discussie: nee daar is het MedMij afsprakenstelsel voor bedoeld.

Jorrit Spee:

  1. kennisgemaakt met René Hietkamp, hoofdauteur Dizra. https://dizra.gitbook.io/dizra/ Duurzaam Informatiestelsel Moet HL7 NL daar ook iets mee? VWS wil er via Wegis ook wat mee
  2. https://babyconnect.org/afsprakenstelsel is zojuist gepubliceerd. openbare uitnodiging daar kennis van te nemen.

Marc de Graauw We hebben een aantal dingen op confluence staan. De bereikbaarheid van die informatie vanaf hl7.nl is minimaal. Kan dat beter?