Mogelijke sessie onderwerpen:


Roel Barelds opmerkingen graag hier vermelden en niet in het programma


Per sessie duidelijk aangeven:Genoemde opsomming is niet uitputtend, komt gedeeltelijk/grotendeels overeen met de sjablonen die we al hanteren, maar misschien dat we er nog wat extra scherpte aan kunnen geven.


Losse actiepunten:


Leuk voorbeeld van presenteren en reclame maken voor een sessie