Sessie


Gezamenlijke vergadering HL7 FHIR-NL Raad & HL7 FHIR-NL Validatieteam

(Nationale standaardisatie van FHIR-profielen)


OnderwerpenAgenda en informatie


Onderwerp

Informatie

Agenda

Sessie Q1 :

 1. Voorstelrondje aanwezigen
 2. Agenda : rondje aanvullende agendapunten, vaststellen agenda, notulen, check openstaande acties, mutaties leden Raad en Validatieteam
 3. Ronde status FHIR-NL profielen : gerealiseerd, onderhanden, gepland
 4. Concept Beleidsnotitie inzake HL7-FHIR STU3 en HL7-FHIR R4 : slotopmerkingen en vaststelling                    
 5. Ter info : tool FHIMS van Open Group -  Healthcare Forum (genereren informatiemodellen en FHIR profielen)
 6. Visie op verbeteren van afstemming tussen HL7 FHIR-NL en Registratie aan de Bron, MedMij, zibcentrum/Nictiz, OIZ, VWS Informatiebeleid en IHE : voorbespreking t.b.v. Q2
 7. Vraag: positionering van HL7 NL Validatieraad/team t.o.v. NEN-normcommissies

Sessie Q2 :

 1. Discussie/afstemming met genodigde vertegenwoordigers van Registratie aan de Bron (Carolien Bouma en Ge Klein Woltering), MedMij (Joris Joosten), zibcentrum/Nictiz (Fred Smeele), OIZ (Egbert van Gelder), VWS Informatiebeleid (Jasper van Lieshout) en IHE NL (Pascal Looije en Brian Sanderse). 
 2. Zie agenda en aanvullende info verzonden per e-mail dd 4-11-2019 :               
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Toelichting agenda

Ad 2) Zie notulen : 20191107 FHIR NL Validation

Ad 3) Zie link naar Simplifier : https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017

Ad 4) Zie e-mail wisseling leden Raad & Validatieteam

Ad 5) Toelichting op de tool door Michael van der Zel en Alexander Henket. Noot : presentatie en hands-on sessie door Jason Lee, director Open Group Healthcare Forum in aparte WGM-sessie.  Zie WGM-programma voor datum en tijd !  12e HL7 WGM NL - Programma

Ad 6) Voorbespreking te kiezen insteek voor Q2 m.b.t. gewenste landelijke afstemming : afstemming onderwerpen en wijze van bespreken in Q2.

Notulen

Link naar alle notulen en meer van FHIR-NL Raad en HL7-NL Validatieteam : 

20191107 FHIR NL Validation

Achtergrond informatie
Links


Sessie voorzitters

Name

Description

Contact Info

Bert KabbesVoorzitter FHIR-NL Raadkabbes@wxs.nl
Alexander HenketCo-voorzitter FHIR-NL Validatieteamhenket@nictiz.nl
Michael van der ZelCo-voorzitter FHIR-NL Validatieteamm.van.der.zel@umcg.nl

Verwachte deelnemers

Name

Leden FHIR-NL Raad
Leden FHIR-NL Validatieteam

Genodigden Q2 : Registratie aan de Bron (Carolien Bouma, Ge Klein Woltering), MedMij (Joris Joosten), zibcentrum/Nictiz (Fred Smeele), OIZ (Egbert van Gelder), VWS Informatiebeleid (Jasper van Lieshout) en IHE NL (Pascal Looije en Brian Sanderse)

Open sessies : toehoorders zijn welkom !!

Voorkennis toehoorders

Verwachte voorkennis toehoorders

Basiskennis HL7 FHIR standaard

Kennis MedMij profielen


Presentatie