Track description

De informatiestandaard acute zorg zorgt ervoor dat wanneer je acute zorg nodig hebt, alle acute zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen. Dankzij de informatiestandaard Acute Zorg kan een ambulanceverpleegkundige de SEH een elektronisch bericht sturen over de situatie van een patiënt. De SEH-arts heeft dan direct informatie over bijvoorbeeld leeftijd en acuut ziektebeeld van een patiënt. Daarmee kan de SEH-arts zich adequaat voorbereiden op het leveren van de juiste medische zorg. Dit scheelt tijd die van levensbelang is.

Op 18 april 2019 heeft Nictiz versie 2.2 uitgebracht van het HL7v3-bericht Ambulanceoverdracht naar SEH.

In deze workshop bespreken we het gepubliceerde materiaal, het kwalificatiemateriaal, het kwalificatietraject, het implementatietraject en hoe we omgaan met issues die gevonden worden.

Agenda

  1. Welkom en inleiding
  2. Ambulanceoverdracht
  3. Retourbericht SEH naar ambulance
  4. Kwalificatietraject
  5. Transport van berichten
  6. Implementatie bij ambulancediensten en ziekenhuizen
  7. SamenvattingPresentatie bevat behandelde onderwerpen die tijdens de sessie zijn besproken.


De conclusie van de bijeenkomst is om de behandelde issues te verwerken in een nieuwe publicatie van het standaard HL7-bericht Ambulance naar SEH. Deze wijziingen zullen versneld worden doorgevoerd.

Expected level of skill

Sommige tracks kunnen worden gesplitst in level "absolute beginners" en een level "heroes". Beschrijf per niveau welke skills verwacht worden en hoe via tutorials en/of instructies het gewenste level bereikt kan worden,

level


Absolute beginnersKennis van gegevensuitwisseling in de acute zorg
HeroesGebruikt en implementeert gegevensuitwisseling in de acute zorgPreparation

Geef aan welke voorbereidingen op gebied van lezen, downloaden en/of andere zaken gedaan moeten worden

Prep

level

Content

Documentation
Downloads

Equipment
  • laptop


Status Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

Status

level

Description

SequalAbsolute beginnersN/A

HeroesSubmitting WG / Project / Implementer Group


Testscripts


Security & Privacy Consideration