Aanwezigen: Tom, Gert, Anneke (notulen), Michael, Gertjan, Frank, Yvonne, Michael Tan, Bert, Helen, Rene.

Aanvullingen Frank

Opening.

Frank opent de vergadering en presenteert het nieuwe logo van HL7 Nederland. Deze staat boven de agenda van vandaag. Aanleiding was de wijziging van het logo van HL7 internationaal.


2. Notulen van de vorige keer:

Geen reactie. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.


3. Actielijst

Is bijgewerkt.


4. Announcements


5. Balloting, Inter- & National

Roel heeft de verantwoordelijkheid genomen om de ballot te coördineren. De vorige keer is afgesproken dat hij met een voorstel zou komen hoe dit in het vervolg op te pakken. Het voorstel staat op Confluence.

Discussie over de tabel en de verdeling hierin. De verdeling beschreven in een tabel moet anders: de onderverdeling van de tabel is veel te grofmazig, 

Daarnaast wordt het proces gemist in het stuk. We missen eigenlijk een concretisering van dat proces. Bijvoorbeeld:

 1. Kernteam neemt het initiatief om email te sturen met vraag over wat voor NL van belang is in de ballot en wie trekker kan zijn voor welke ballot.
  1. Stuur een melding van de op handen zijnde ballot naar de stemgerechtigen en overige ALF leden (dit kan een forward zijn van de ballot aankondiging vanuit HQ)
  2. Vraag relevante onderdelen voor Nederland te identificeren => de leden van Intl WGs zullen de aangewezen personen zijn dit advies te verstrekken, maar het kunnen ook andere kennishebbers zijn.
   1. Terugkoppeling van relevantie door WG lid en/of kennishebber over relevantie voor NL
  3. Vraag wie trekker voor een relevante ballot wil en/of kan zijn => degene die aanmeldt is niet perse de trekker
  4. Verzoek aan stemgerechtigden om zich voor de ballots aan te melden
   - deze cyclus voltrekt zich in een periode van n dagen, zodat stemgerechtigden zich slecht eenmaal hoeven aan te melden voor de ballots

  email wat relevant is voor NL in de ballot en wie waarvoor de trekker is.
 2. Voor de sluitingsdatum van de ballot volgt van de trekker een email met stemadvies: 
  1. Als de stem een Nee is dan verwijzen naar het commentaar van de trekker (deze dient het commentaar in). 
  2. Afhankelijk van het bereiken van het quorum stemt wel of niet iedereen. 
   Het voorstel is om op confluence een pagina te maken met stemadviezen, dit wordt aangenomen.

Moeten we het stemadvies van Nictiz mensen overnemen in de ballot? In ieder geval moet er vanuit HL7 Nederland een stem worden uitgebracht.

Ook de wijze waarop nu met de stemrechten wordt omgegaan. Discussie gaat over het inschrijven op alle ballots om maar te gebruik maken van de stemrechten en de voor- en tegens van wel met z'n allen stemmen of niet. De vraag is of dat degene die stemrecht hebben voor alle ballots moet stemmen.

Aanvullingen op het stuk:


6. HL7 WGM 4 & 5 april 2019

11e HL7 WGM NL - Programma + Additional Info HL7 WGM NL (11)

Het programma staat al op confluence. Er staan linken in naar meer informatie. Uit de enquete bleek dat meer informatie over een sessie gewenst is. Sessietrekkers zijn hiervoor verantwoordelijk.

Ook als er vooraf downloads zijn dit expliciet vermelden met de links en dat er vooraf gedownload moet worden. Dit geheel kan ook vermeld worden in expliciete uitnodigingen naar personen, organisaties etc.

Discussie over het programma op dag 1 ochtend. De wens is om de tutorials (van Helen en Michel) achter elkaar te zetten ipv parallel. Een introductie kan ook worden opgenomen. In het programma kan de link naar de video worden opgenomen. Deelnemers kunnen dan kiezen om deze introductie te bekijken. Blijft een aandachtspunt hoe om te gaan met beginners tov gevorderden. Bert stelt voor om in track 1 Q1 en Q2 samen te voegen. Q2 van Michel kan dan plaatsvinden in zowel track 1 en 2.

Ander discussie punt is dat dag 1 een volledige handson dag is. Als je zelf op die wijze niets met FHIR hebt dan is deze dag niet tot minder relevant. Mogelijke tracks zijn, informatiebouwstenen, LSP en FHIR, implementatie BGZ en VIPP GGZ. Punt blijft dat er gekozen moet worden tussen parallel sessies. Een sessie kan ook nog een keer ingepland worden. Ook track 10 op vrijdag kan nog worden gevuld.

Voorstel is om een sessie over de implementatie van de BGZ te organiseren op donderdag Q2 (Tom en Michael van der Zel). Graag hierover nadenken en met een voorstel komen.

Besluit:

Track 1 Q1 op donderdag introductie HL7, FHIR en onderwerpen van Q2.

Track 1 Q2 donderdag: gaat om hoe documenten in V2 in FHIR weer te geven en het mappen van V2 naar FHIR. Hiervoor worden projecten en presentaties gebruikt van expert in HL7 Internationaal. Verdere verdieping kan op vrijdag. Zoals de sessie nu staat gaat deze eruit.

Een sessie over vertaling van HL7 V2, V3 naar FHIR en vice versus wordt gepland op vrijdag Q3.

Irma stelt voor om met symbolen te werken voor informatieve en werksessie.

Als er nog wijzigingen zijn op het programma dan moet dit voor eind volgende week (28-02-2019) binnen zijn.


7. National & International HL7 projects:

8. HL7 the Netherlands - Confluence


9. Closing remarks and questions


Alexander heeft recent een call gehad met mensen in Canada over de governance van FHIR. Bert heeft dit zelfde gedaan in Duitsland. Het verschil met Nederland is zowel nationaal als op state/ provincie niveau.


9. Joint meeting with board of HL7 the Netherlands