Page tree

HL7 Working Group Meeting Minutes

Atlanta, 16-19 september 2019 (Tom de Jong: Pharmacy, FHIR-I)

Maandag 16 september 2019

Op maandag vond eerst het plenaire gedeelte van het congres plaats. Om te besparen op hotelkosten kwam ik pas maandagochtend aan en ik kon dus naadloos aans luiten bij de eerste werkgroepmeetings van Pharmacy na de lunch. Daar werd eerst de agenda voor de rest van de week vastgesteld. Ik heb ervoor gezorgd dat we in ieder geval de specifieke Nederlandse wensen konden bespreken en dat ik aanwezig kon zijn bij alle cruciale gesprekken m.b.t. FHIR.

 

Tijdens Q4 ontstond alvast een discussie over de implementatie van het medicatieoverzicht, waarbij duidelijk werd er dat er soms verwarrende informatie wordt verzonden door mensen uit de FHIR Management Group (met name Lloyd McKenzie), die afwijkt van de koers die de Pharmacy WG voor ogen heeft. Dit had bij grote US leveranciers, Epic en Cerner, al geleid tot een verkeerde interpretatie van de MedicationStatement resource. Gesprek wordt later vervolgd.

Dinsdag 17 september 2019

Dinsdag is verdeeld over drie onderwerpen: 1) het bespreken van openstaande issues bij Pharmacy (zie notulen), 2) een bezoek aan de FHIR-i groep (infrastructurele onderwerpen) om o.a. het principe van een zorgadresboek (provider directory) te bespreken en 3) een conference call met Nederland i.v.m. lopende zaken (die ook relevant waren voor gesprekken bij HL7).

Woensdag 18 september 2019

Woensdag ben twee quarters bij Pharmacy geweest, één qaurter bij FHIR-i en heb ik één quarter gebruikt om zaken voor te bereiden voor een 1-op-1 afspraak op donderdag. Bij Pharmacy is discussie gevoerd over twee onderwerpen die al een paar WGM’s erg in beeld zijn. Allereerst het gebruik van de FHIR resources om een medicatieoverzicht (‘actuele medicatie’) op te stellen. Ik heb daarbij uitgebreid de kans gekregen om nog eens uit te leggen hoe we in Nederland omgaan met de bouwstenen voor medicatiegegevens. Het onderscheid tussen therapie en logistiek dat we daarbij hebben gemaakt is niet terug te vinden in de FHIR resources, maar men begreep wel welke voordelen dat zou hebben. De voornaamste reden om er in FHIR aan te willen is dat de huidige generatie apotheek- en voorschrijfsystemen zo niet werken. Dat klopt inderdaad, getuige ook de grote aanpassing die nodig is om in Nederland aan Medicatieproces (MP9) te voldoen.

 

Het andere grote onderwerp is het ondersteunen van een Medication Knowledge Registry, vergelijkbaar met de tabellen die Z-Index beheert in de G-Standaard. Hiertoe zijn nieuwe resources gecreëerd in HL7 FHIR, hoewel ik nog steeds van mening ben dat dat uitbreidingen hadden moeten zijn op de Medication resource, waar de basale medicatiegegevens in staan. Gelukkig lukt het wel om in ieder geval de consistentie met Medication goed te bewaken.

Donderdag 19 september 2019

Op donderdag was ik niet ingeschreven voor het congres, maar heb ik geruime tijd gesproken met David Pyke, de auteur van de FHIR specificaties voor Consent (toestemming). Dit in verband met de HL7 FHIR implementatie van het koppelvlak met OTV in Nederland. Daarbij is de intentie van alle velden nog eens toegelicht (op sommige punten was die echt niet intuïtief) en heb ik kunnen uitleggen welke implementatie in Nederland voor ogen hebben. Dat werd zéér positief ontvangen, maar leidde wel tot twee aanpassingen in de Nederandse specificaties. Daarnaast is besloten om te switchen naar R4, om internationale afstemming mogelijk te maken.