Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Introduction

eOverdracht

Zodra een patiënt in het ziekenhuis is uitbehandeld zijn er vaak nog zorg gerelateerde taken die verricht moeten worden. Deze kunnen dan worden opgepakt door thuiszorg of intramurale zorg. Het vinden van een plekje voor deze patiënt is dan ook een taak die soms al start direct na opname. Het overdragen van de patiënt naar de (thuis)zorg noemen we een verpleegkundige overdracht. De digitale vorm een eOverdracht. De eOverdracht staat het laatste jaar hoog op de agenda. Diverse proeftuinen door het land zijn ingericht om via de InZicht regeling hier focus op te geven.

Nuts

Vanuit een aantal software leveranciers in de zorg is het Nuts initiatief ontstaan met als doel een eerlijk, veilig en betaalbaar model voor data uitwisseling in de zorg (en aangrenzende domeinen). Aan de hand van een manifest werk de Nuts community samen aan een specificatie voor een decentrale infrastructuur. Deze specificatie wordt tevens geimplementeerd in open source software componenten. Door de principes van Nuts toe te passen beveiligt een leveranciers haar API's en wordt de data peer-to-peer uitgewisseld zonder tussenkomst van derde partijen.

De belangrijkste onderwerpen die Nuts tracht op te lossen zijn:

  • Het vastleggen van grondslag voor uitwisselen en inzien van (medische) data.
  • Een register met daarin certificaten en endpoints om zo onomstotelijk zorginstellingen in het netwerk te identificeren.
  • Een methode om individuen (patiënten en zorgverleners) te identificeren in het netwerk.

Met deze bouwblokken is het mogelijk diverse use-cases te faciliteren. Geheel in de stijl van Nuts noemen we deze use-cases Bolts.

De workshop

Tijdens deze workshop gaan we, na een een algemene introductie in de techniek en architectuur van Nuts, aan de slag met de eOverdracht Bolt.

We lopen het procces van de eOverdracht door. We maken onderscheid tussen het proces en de daadwerkelijke overdracht van de patient informatie. Welke rollen zijn er (broker, ECD leverancier, PGO leverancier). Hoe kunnen de generieke componenten dit proces ondersteunen en wat moet er nog specifiek voor worden ontwikkeld. Wat is een notified-pull?

Aan het eind van de workshop weet iedereen:

  • Wat Nuts is en wat niet
  • Hoe Nuts gebruikt kan worden om complexe use-cases zoals de eOverdracht te faciliteren
  • Waar informatie over Nuts te vinden is
  • Hoe je zelf kan helpen bij het specificeren / bouwen van Nuts en Bolts

Informatiestandaard eOverdracht

We gebruiken voor de eOverdracht de ZIBS on FHIR zoals door Nictiz zijn vast gelegd.

Voor notificatie van de eOverdracht gebruiken we een nuts-grondslag via FHIR subscriptions

Voor het proces bekijken we hoe een FHIR Task kan worden gebruikt.

Voorbereidingen

Als je het meeste uit de workshop wilt halen is het handig om alvast wat te weten over Nuts en de eOverdracht.

Handige links:

Korte video introductie Nuts: 

Introductie van de eOverdracht: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V3.1_Ontwerp_eOverdracht#Algemeen

Leeswijzer introductie Nuts: https://nuts.nl/leeswijzer/

Documentatie: http://nuts-documentation.readthedocs.io/

Github met bron code: https://github.com/nuts-foundation

Korte video van het Demo EHR: 

Expected level of skill


level

description

Absolute beginners(thumbs up)
Heroes(thumbs up)

Status Track


Status

level

Description


Absolute beginners(thumbs up)

Heroes(thumbs up)Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info

Mak WeerninkNuts Evangelistmark.weernink@nuts.nl
Steven van der VegtNuts developersteven.vandervegt@nuts.nl
  • No labels