Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Current »

DescriptionDue dateAssigneeTask appears on
15 Nov 2019Alexander HenketBeheer V2/V3/FHIR
 • Alexander Henket Aanpassing IG basiscomponenten en publiceren op de website (zowel Wiki als PDF). 
15 Nov 2019Alexander HenketBeheer V2/V3/FHIR
 • Bert Kabbes Aanpassen concept beheerdocument op basis van feedback bijeenkomst 20-02-2020  
02 Apr 2020Bert Kabbes20200220 FHIR NL Validation
 • Bert KabbesVoorleggen binnen HL7 NL of HL7 NL een rol wil spelen in de revisie van NEN7522. Zo ja: afstemming met Fred Smeele zoeken  
02 Apr 2020Bert Kabbes20200220 FHIR NL Validation
 • Frank Ploeg Kenbaar maken/bespreken van wens op verbinding tussen Confluence en HL7 website bij Robert Stegwee  (20200703-5)
Frank Ploeg20200703 - HL7 K-ALF Minutes
Alexander Henket20200703 - HL7 K-ALF Minutes
 • Sessietrekkers: teasertekst en sessie-inhoud aanvullen voor de sessies van WGM NL (20200703-3)
20200703 - HL7 K-ALF Minutes
 • Frank Ploeg Programma WGM NL november en tooling afmaken en communiceren naar trekkers (eind augustus)
Frank Ploeg20200703 - HL7 K-ALF Minutes
 • Yvonne Pijnacker Mensen van Nuts aansporen om contact met Marc de Graauw/Lisanne van der Molen te zoeken (20200703-2)
Yvonne Pijnacker20200703 - HL7 K-ALF Minutes
 • Robert Stegwee Validatieteam gaat  samenwerking zoeken op vormgeving generieke producten met Nictiz (20200703-1)
Robert Stegwee20200703 - HL7 K-ALF Minutes
 • Michael van der Zel Overzicht maken / zoeken van alle artifacten (o.a. Gegevensdiensten, Informatiestandarden, Packages, Profiles, Zibs, Datasets) en hun samenhang (en "scharnieren")

Michael van der Zel20200220 FHIR NL Validation
 • nb: grafisch de bedoeling weergeven
13e HL7 WGM NL - Programma suggesties
 • Theo Stolker (i.o.m. Helen Drijfhout): OID register uitbreiden met kolom URI’s en deze vullen
20190404 FHIR NL Validation
 • Bert Kabbes / Alexander Henket  schrijven concept tekst over packaging/packages en denken na over waar deze tekst op de Simplifier wordt gepubliceerd zodat het maximaal opvalt bij raadplegen HL7 NL pagina Simplifier.
Bert Kabbes20190404 FHIR NL Validation
 • Bert Kabbes schrijft concept tekst “HL7 beleid m.b.t. keuze STU3 en Rel4”, stuurt deze naar Alexander, Michael, Robert en Marten voor 1e commentaarronde
Bert Kabbes20190404 FHIR NL Validation
 • Bert Kabbes Daarna gaat stuk voor commentaar naar alle leden FHIR-NL Raad en Validatieteam, daarna via KT/ALF naar Bestuur ter goedkeuring
Bert Kabbes20190404 FHIR NL Validation
 • Bert Kabbesneemt initiatief om in de FHIR-NL Raad te bespreken hoe we hierover een gesprek met VWS gaan arrangeren (Ron Rozendaal, Herko Coomans cs)
Bert Kabbes20190404 FHIR NL Validation
 • Alexander Henket / Marten Smits (actie meenemen naar HL7 WGM Montreal in mei a.s.) : bij HL7 International aanvragen van een extensie “Affiliate Aproved” en deze inbouwen van deze extensie in Simplifier
Alexander Henket20190404 FHIR NL Validation
Alexander Henket20190404 FHIR NL Validation
 • Michael en Esther starten met opzetten van een IHE Profiel voor implantatenregisters
Registreren en traceren van implantaten

Id.

Omschrijving  

Wie

Status

20190213-7HL7 WGM laten opnemen bij de events van andere websites (Diny heeft een lijst).Rob MuldersOpen
20190213-1

Graag KHB - Quality Handbook reviewen.

20190404 Reacties via "Reactie" onderaan de pagina toevoegen. Kans tot reviewen tot de volgende KALF vergadering.

Iedereen in K-ALFOngoing
20191107-1

Diny instrueren volgende WGM op agenda's Nictiz, ICT&Zorg e.d. te krijgen.

20200703 - Blijft nog open

Rob MuldersOpen
20191107-3

Voor volgende WGM track eOverdracht bekijken

20200703 - Blijft nog open

Marc de GraauwOpen
20191107-4

Benaderen oncologie partijen om 2-jaarlijks bij elkaar komen onder paraplu WGM

20200703 - Blijft nog open

Michael van der ZelOpen
20191107-6

Evalueren WGM opkomst. Notitie maken en terugkoppelen aan K-ALF. Hiervoor telco/f2f opzetten

20200703 - Blijft nog open. Door Corna enige vertraging opgelopen. Meer LinkedIn gebruiken in elk geval

Bestuur + KT

Roel Barelds

Open
20200703-1Samenwerking HL7 NL FHIR Raad / Nictiz opnieuw vormgeven (zie ook 20200703-4)Open
20200703-2Mensen van Nuts aansporen om contact met Marc de Graauw/Lisanne van der Molen te zoeken t.b.v. WGM NL van november 2020Open
20200703-3Sessietrekkers: invullen van 2-regelige teaser op programmapagina WGM NL november 2020 en topicpaginaOpen
20200703-4Plannen vormen op samenwerking van uit validatieteam met potentiële kandidaat-projecten (zie ook 20200703-1)Open
20200703-5Verbetering brengen in verbinding tussen de informatie op Confluence en de HL7 NL website (met onder andere Vragenlijsten als voorbeeld)Open

UITGEVOERD

20191107-7Concreet voorstel voor deelname NUTS aan WGMRobert StegweeGesloten 2020-07-03
20191107-2

Bespreken met bestuur:

"Meet the experts" sessie. 

WGM breder trekken, niet alleen implementers

KTGedaan 2020-01-28
20191107-8Voorbereiden van 28-01 sessie over "out of scope" onderwerpen. Ook vraagstelling daarvoor maken.Rob MuldersGesloten 2020-01-28
20191107-9MIC deelname besprekenBestuur + KTGesloten 2020-01-28
20190213-2

Orders / uitslagen Lab (Jan Dannenberg): contact opnemen met Jan Dannenberg.

20190404 Er is een vraag gesteld via mail rondom v2 lab. Wordt morgen (5-apr-2019) tijdens de Lab2Lab sessie opgepakt.

Gert Koelewijn en Alexander Henket (Nictiz)Gesloten 2020-01-28
20191107-5

Task resource inhoudelijk bekijken. Geldt voor meer Workflow resources. Deze WGM Q3/4, terugrapporteren KT.

20200128 Er is een overleg geweest, zie verslag.

Marc de Graauw, Alexander Henket

Gesloten 

2020-01-28

20180405-01

Deadlines formuleren voor aanmelden voor internationale events

(deadline voor Keulen < 12-04-2018 )

Status 20180622: De volgende is in Baltimore vanaf 29-09-2018. Aanmelden met verzoek bij KT voor 15-07-2018.

Roel gaat daar naar toe. Tom heeft verzoek ingediend.

Michael Tan misschien vanuit Nictiz.

Bestuur

Gesloten 2019-04-04

20190213-6

Hoe om te gaan met Confluence door HL7 Nederland

20190404 Vanaf nu nieuwe content en notulen op Confluence. N.B. daarmee is het wel direct openbaar. Alle edits worden gelogd, dus die kunnen we zien als nodig.

iedereenGesloten 2019-04-04
20190213-5

Informatie over een sessie op de WGM moeten op aparte pagina's worden beschreven.

Pagina's in een bepaalde template voor informatie klaar zetten voor elke sessie.

Frank Ploeg

Gesloten 2019-04-04

20190213-4

Wijzigingen in programma WGM en toelichting op sessies doorvoeren voor 22 februari.

20190404 Ook deze keer weer zijn de pagina's veelal leeg. Dat is NIET de bedoeling. Ook moeten sessie-trekkers zich inschrijven.

Trekkers van sessiesGesloten 2019-04-04
20190213-3

Ballot procedure

 • Minimale eisen die aan de ballot gesteld worden opnemen
 • Opzetten pagina op Confluence voor stemadvies

Tabel verwijderen. Tabel is verwijderd.

Roel Barelds

Frank Ploeg

Gesloten 2019-04-04
20190213-8

Delen van emailadressen voor mailing. Bij de inschrijving vragen of het emailadres gebruikt mag worden voor mailing (met vermelding dat er geen reclame gestuurd wordt).

Eventueel via confluence (navragen of niet leden een confluence account kunnen aanmaken.

20190404 Bij inschrijven voor apr 2019 WGM is gevraagd.

KernteamGesloten 2019-04-04

20151112-12

[zie 20150918- 5. Openstaande actiepunten punt iv]


KHB: het algemene handboek moet nog geïntegreerd worden met het KHB van het ALF!

20161103: Actiehouder omgezet van Robert Stegwee,naar Frank Ploeg


20170126: Vanmorgen aan gewerkt door Frank en Helen. Moet nog gereviewed worden. Het wordt geplaatst op een toegankelijke plaats.

Agenderen voor volgende meeting ter review.


20170908: Er zijn inmiddels weer wijzigingen die hierin verwerkt moeten worden. Frank plant dit in. 

20180405 Frank heeft een nieuwe afspraak gemaakt.

20180622 Afspraak is mislukt, wordt opnieuw geprobeerd.


2017-09-08 Er moet weer een aan gewerkt worden.

2018-11-08 Plaatjes dienen te worden gecontroleerd.


Wijzigingen gebeuren alleen door de 'Chairs'. Opmerkingen alleen in de comments.

Het KHB staat onder de tab Core team op confluence.

Frank Ploeg / Helen  Drijfhout


Gesloten 2019-02-13.

20180622-01

Info over CAZ 2019 rondsturen.

Michael van der Zel

Gesloten 2019-02-13.

20180622-03

Voorstel rondsturen voor nieuwe werkwijze stemmen bij internationale ballots

Roel Barelds

Gesloten 2019-02-13.

20170908-02

Uitzoeken werkwijze Project Insight voor K-ALF, o.a. hoe de leden toegang kunnen krijgen. Fank vraagt zich af om dit nog voornemen confluence /jira

20180622: Komt terug op de agenda.


Frank Ploeg

Gesloten

20180208-02

Gebruik nieuwe tooling

20180622: Komt terug op de agenda.


Frank Ploeg

Gesloten

20160906-02

Beleidsnota inzake HL-7 standaarden vaststellen  door Kernteam . Controleren dat er in staat dat vanaf HL7v2.4 ondersteund wordt.

YPH: (20161103) Gecontroleerd en is niet zo. YPH heeft dit teruggekoppeld aan bestuur.


Het is niet duidelijk waar het document is gebleven.


20170908: Aan Bert aangegeven, hij zal het document aan Frank sturen.

20180413: Bert heeft de documenten (weer) toegestuurd

20180622: Frank heeft dit ontvangen, is op de website gezet.


Yvonne

20180405

Frank (Bert activeren)

Gesloten


20170908-01

Procedure werkwijze Beheer Groep agenderen op komende WGM tijdens Beheer sessie.

Yvonne

Gesloten

20170330-01

Stuur reminder naar personen die een actiepunt hebben voor de vergadering.


20170908: Gedaan. Afgesloten.

Frank Ploeg

Gesloten

20170330-02

Hoe kun je lid worden van de beheergroep? Zoek uit welk type platform handig is.


20170908: Je kunt lid worden van de beheergroep door je aan te melden bij de Beheer groep op de website.


Alexander Henket, Gert-Jan Timmer

Gesloten

20170330-05

Website verduidelijken, zodat WGM’s beter te vinden zijn en zwangere dames vervangen worden.

20170908: Gert-Jan: er zijn extra links aangemaakt. De plaatjes zijn verwijderd, en de word-arts zijn vervangen.

Dit actiepunt kan hiermee gesloten worden.

Gert-Jan Timmer

Gesloten

20170330-06

Archiveren van projectgroepen

20170908: Gert-Jan: oude projectgroepen zijn dis-abled en niet meer zichtbaar. Als iemand er lid van was kan deze er nog steeds bij.

Gert-Jan Timmer

Gesloten

20170330-07

Skypebijeenkomst tussen bestuur en jubileumcommissie opzetten.


20170908: Michael Tan: gerealiseerd

Bestuur en Jubileumcommissie

Gesloten

20170330-08

Hoe zit het met het OID-register. Werk dit verder uit.


20170908: Alexander: Helen beheert dit. Alexander haalt dit op via .csv en verwerkt dit op de Nictiz website. Er zouden inmiddels ook een aantal URI’s in staan, dit is echter volgens Helen niet het geval. Actie voor Helen/Alexander om deze toe te voegen.

Alexander Henket

Gesloten

20160906-01

Niet reagerende ALF leden wat doen wij hiermee?

“Pragmatische oplossing. Als je niet komt dan meld je je af. Als je niet reageert dan doe je niet meer mee. “ Dit wordt uitgewerkt in het handboek. (Frank Ploeg)


KT zal minimale criteria hiervoor opstellen?

FP: (20161103) Blijft open

20170126: Blijft open.

Bestuur

Gesloten

AFGEVOERD

20161103-02

Voorbereid agendapunt maken van meer werk rondom conformance/certificering. Actie door HL7 Beheergroep.


20170401: Het is niet duidelijk welke actie hier precies gevraagd wordt. Alexander zoekt dit na. Voor de volgende vergadering. Nog geen antwoord

20180405

Technisch/Organisatorisch regelen

Punt herformuleren

Wat moet Hl7 rondom conformance/certificering van standaarden doen?

Alexander Henket moet terug naar beheer groep/ eerst bespreken met bestuur

Afgevoerd

20170330-04

Geef aan wat de wensen zijn voor het toevoegen van FHIR op de website.


20170908: Tekst actiepunt verduidelijkt: Beoordelen hoe FHIR op de website wordt gepresenteerd en of daar verbetervoorstellen voor zijn.

Alexander: heeft met Bert tijdens een WGM teksten opgesteld voor de website, deze moeten echter nog aan Gert-Jan aangeleverd worden voor publicatie. Actie Bert.

Alexander Henket, Gert-Jan Timmer

Afgevoerd

20170908-01

Procedure werkwijze Beheer Groep agenderen op komende WGM tijdens Beheer sessie.

Yvonne

Afgevoerd

20170908-02

Uitzoeken werkwijze Project Insight voor K-ALF, o.a. hoe de leden toegang kunnen krijgen. Fank vraagt zich af om dit nog voornemen confluence /jira


Frank Ploeg

Afgevoerd

20180622-02

In overleg met Alexander de tekst over FHIR op de HL7NL website aanpassen.

Michael van der Zel

Afgevoerd

 • No labels