Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Track description

Tijdens deze sessie gaan we samen een eenvoudige FHIR client maken, waarmee FHIR resources op basis van hun technische id opgevraagd kunnen worden vanaf een FHIR server. We doen dit met behulp van Visual Studio en de officiële FHIR .Net API. Hierbij gaan we ook kijken naar het gebruik van de Nederlandse profielen, voor bijvoorbeeld validatie.

Wanneer de client werkt en er nog tijd over is, breiden we deze uit met een zoekopdracht. Zo kunnen we bijvoorbeeld op basis van achternaam of BSN naar patiënten zoeken.

De sessie is een 'code-along' sessie, dus kom met je laptop waarop Visual Studio <Community Edition of Code> staat, en codeer mee!

Expected level of skill

No sepcific expert level of skill is needed.

level

description

Absolute beginnersWeinig tot geen ervaring met programmeren met de FHIR .Net API. Doordat we de stappen precies voordoen en de code ter plaatse intypen, kan iedereen meedoen mits vooraf Visual Studio is geïnstalleerd.
HeroesMocht je al ervaring met de FHIR .Net API hebben, dan is deze sessie waarschijnlijk te eenvoudig. Maar als je specifieke vragen hebt, laat dit dan vooraf weten. Als er tijd over is, kunnen we daar op ingaan of bij voldoende animo plannen we een extra sessie daarvoor in.


Preparation

Installeer vooraf Visual Studio Code, als je nog geen Visual Studio hebt. Open Visual Studio Code en installeer de extensie "C# for Visual Studio Code".

Prep

Content

Download and install

Presentatie en voorbeeldcode:

FHIRClientWGM.zip

  • No labels