Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johan van Soest is postdoctoraal researcher op het Institute of Data Science van de Maastricht University. Hij werkt o.a. met de combinatie Personal Health Train en HL7 FHIR op de afdeling Radiotherapie van de MAASTRO Clinic binnen het Maastricht University Medical Centre.

Track description

In deze Q2-sessie zal Johan de update van Q1, hoe FHIR en de PHT gebruikt worden bij het verzamelen en gebruiken van data voor research in de MAASTRO Clinic, meer in detail toelichten.


  • No labels