Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduction

In de vorige WGM hebben we vastgesteld dat er diverse partijen zijn die de FHIR Task resource gebruiken en belangstelling hebben om deze te standaardiseren. In deze sessie willen war daar een volgende stap in zetten. We hopen dat we in deze sessie komen tot een nader uitgewerkt profiel van de FHIR Task resource.

Dit willen we doen met iedereen die de FHIR Task resource gebruikt en betrokken wil zijn bij het opstellen van een profiel daarvoor.

Track description

Marc de Graauw zal de sessie nog verder toelichten

Expected level of skill

No sepcific expert level of skill is needed.

level

description

Absolute beginners(thumbs up)
Heroes(thumbs up)


Preparation

Van deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht. Benodigde voorkennis daarvoor is:

Prep

level

Content

het internationale FHIR Task Profile All
HL7 FHIR NL Task Profile 

Status Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

Status

level

Description

NewAbsolute beginners(thumbs up)

Heroes(thumbs up)
SequalAbsolute beginnersN/A

HeroesN/A


Submitting WG / Project / Implementer Group


Justification


Related Tracks

N/A

Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info

Marc de Graauw

Theo Stolker

Expected Participants

Iedereen die de FHIR Task resource gebruikt en betrokken wil zijn bij het opstellen van een profiel daarvoor.

name

Description

Contact InfoAvailable Roles

Role

Description

App developer
Interested parties, cinsumers of apps

Scenario(s)

#

Scenario

Level

Description

1
AB
H
2....

Testscripts

N/A

Security & Privacy Consideration

  • No labels