Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Introduction

Gert Koelewijn en Robert Stegwee zullen hier binnenkort een beschrijving geven van de sessie

Track description


 Presentatie

Expected level of skill

No sepcific expert level of skill is needed.

level

description

Absolute beginners(thumbs up)
Heroes(thumbs up)


Preparation


Prep

level

Content

DocumentationAll
Downloads

Equipment


Status Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

Status

level

Description

NewAbsolute beginners(thumbs up)

Heroes(thumbs up)
SequalAbsolute beginnersN/A

HeroesN/A


Submitting WG / Project / Implementer Group


Justification


Related Tracks

N/A

Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info
Expected Participants

name

Description

Contact InfoAvailable Roles

Role

Description

App developer
Interested parties, cinsumers of apps

Scenario(s)

#

Scenario

Level

Description

1
AB
H
2....

Testscripts

N/A

Security & Privacy Consideration

  • No labels