Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduction

De Nederlandse Labcodeset is een kernset met labconcepten die opgezet is door de klinisch chemici (NVKC) en de medisch microbiologen (NVMM). Het bevat bevat laboratoriumcodes die primair bedoeld zijn voor digitale uitwisseling van labinformatie tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners, onderzoekers en epidemiologen van instellingen voor de volksgezondheid in Nederland en mogelijk ook daarbuiten. Het gaat om codes voor bijvoorbeeld onderzoeken in alle lichaamsmaterialen, infecties, geneesmiddelenspiegels, micro-organismen of resistentiepatronen. Met de Nederlandse Labcodeset wordt het mogelijk om aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uit te wisselen. Voor uniforme en gestandaardiseerde communicatie tussen medisch microbiologische laboratoria onderling en met het RIVM is er een referentielijst ​met de Nederlandse subset van SNOMED CT micro-organisme codes. Voor het inbouwen van deze referentieset is een beschrijving gemaakt bij Nictiz.

Track description

Binnen deze track bespreken we met de werkgroep de implementatie van de Nederlandse Labcodeset. Hoe zorgen we ervoor dat alle laboratoria, ziekenhuizen, etcetera van deze gestandaardiseerde set gebruik kunnen maken? Wat moet er gebeuren om de set te implementeren in de systemen en te kunnen gebruiken in de uitwisseling van de gegevens? Welke stappen moeten hiervoor worden genomen? Wat levert de implementatie op? Wie zijn de gebruikers van de informatie? Wat betekent dit voor de patiënt? Wat is de relatie met Lab2zorg, Lab2patiënt, Lab2publichealth en Lab2lab? Wat moet Nictiz leveren om meer duiding te geven aan de implementatie?

tie

Expected level of skill

No sepcific expert level of skill is needed.

level

description

Absolute beginners(thumbs up)
Heroes(thumbs up)


Preparation


Prep

level

Content

DocumentationAll
Downloads

Equipment


Status Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

Status

level

Description

NewAbsolute beginners(thumbs up)

Heroes(thumbs up)
SequalAbsolute beginnersN/A

HeroesN/A


Submitting WG / Project / Implementer Group


Justification


Related Tracks

N/A

Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info
Expected Participants

name

Description

Contact InfoAvailable Roles

Role

Description

App developer
Interested parties, cinsumers of apps

Scenario(s)

#

Scenario

Level

Description

1
AB
H
2....

Testscripts

N/A

Security & Privacy Consideration

  • No labels