Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Sessie


Gezamenlijke vergadering HL7 FHIR-NL Raad & HL7 FHIR-NL Validatieteam via video conferencing

(Nationale standaardisatie van FHIR-profielen)


Onderwerpen


Agenda en informatie


Onderwerp

Informatie

Agenda

Sessies Q1 en Q2 :

  1. Welkom en voorstelrondje aanwezigen
  2. Agenda : rondje aanvullende agendapunten, vaststellen agenda, check openstaande acties, mutaties leden Raad en Validatieteam
  3. Afstemming versies/releases landelijke partijen : Bespreking uitkomsten van het overleg op 20 februari 2020 ( HL7 FHIR-NL, Registratie aan de Bron, MedMij, zibcentrum/Nictiz, OIZ, VWS Informatiebeleid, IHE-NL en VZVZ ). Voorstel en vaststelling afstemmingsafspraken versies/releases tussen landelijke partijen 
  4. Genodigde : Rob den Bieman van de St Maartenskliniek heeft aangeven dat zij een brede set aan FHIR resources conform de zibs hebben geïmplementeerd maar hierbij tegen problemen aanliepen. Toelichting en discussie.

  5. Deelname HL7 NL aan revisie NEN7522 : status bestuursbesluit
  6. Status HL7 FHIR-NL profielen : gerealiseerd, onderhanden, gepland
  7. Nieuwe ontwikkelingen FHIR : packaging, publicatie, versiebeleid/beheer
  8. Rondvraag
  9. Sluiting 
Toelichting agenda

Ad 2) Zie notulen : 20191107 FHIR NL Validation en e-mails vervolgoverleg 20 februari 2020

Ad 5) Zie link naar Simplifier : https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017

Notulen

Link naar alle notulen en meer van FHIR-NL Raad en HL7-NL Validatieteam : 

20191107 FHIR NL Validation

Achtergrond informatie

Links


Sessie voorzitters

Name

Description

Contact Info

Bert KabbesVoorzitter FHIR-NL Raadkabbes@wxs.nl
Alexander HenketCo-voorzitter FHIR-NL Validatieteamhenket@nictiz.nl
Michael van der ZelCo-voorzitter FHIR-NL Validatieteamm.van.der.zel@umcg.nl


Verwachte deelnemers


Name

Leden FHIR-NL Raad
Leden FHIR-NL Validatieteam

Genodigden : Registratie aan de Bron (Carolien Bouma, Ge Klein Wolterink), MedMij (Joris Joosten), ZIBcentrum/Nictiz (Fred Smeele), OIZ (Egbert van Gelder), VWS Informatiebeleid (Jasper van Lieshout), IHE NL (Pascal Looije en Brian Sanderse), VZVZ (Klaas Nieuwhof), Rob den Bieman (St. Maartenskliniek), Wietze Drost (Intersystems)

Open sessie : iedereen is welkom, stuur een e-mail naar kabbes@wxs.nl om een uitnodiging te ontvangen als u geen lid bent van deze groep

Voorkennis toehoorders

Verwachte voorkennis toehoorders

Basiskennis HL7 FHIR standaard

Kennis MedMij profielen

  • No labels