Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het Alrijne Ziekenhuis in Leiden en Leiderdorp is een expertise centrum op het gebied van MS (multiple sclerose).

In 2017 besloten zij deze populatie online via een eigen eHealth module, multi-disciplinair te gaan begeleiden. Hiervoor kozen ze bewust voor een MedMij PGO waaraan een eHealth module wordt toegevoegd. Het idee is dat de BGZ-data gecombineerd wordt met patiënt-verzamelde data (PROMS) in één nieuw dashboard.

Hiervoor zijn in HIX queries geschreven om de relevante ZIB’s conform de BGZ aan te leveren. Deze ZIB’s zijn vertaald van een HL7v3 bericht naar FHIR, zodat het PGO deze ZIB’s inleest conform de MedMij standaarden. Als resource-server is voor XDS gekozen.  Het PGO haalt het FHIR bericht op van de XDS-server. We laten de verschillende stappen zien.Presentatie

  • No labels