Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Track description

Al meerdere jaren is in de wereld van de zorglaboratoria de zogeheten Lab2lab koppeling operationeel om het berichtenverkeer rondom het uitbesteden van laboratoriumonderzoek aan een ander (gespecialiseerd) lab te ondersteunen. Helaas is de huidige HL7 v2.4 implementatie niet overal gelijk, niet geschikt voor medische microbiologie en ook niet conform het IHE profiel ILW. Vandaar dat al enige jaren gewerkt wordt aan een HL7 v2.5 Lab2lab specificatie. In de afgelopen twee jaar is op verschillende HL7 Nederland Working Group Meetings hard gewerkt om deze specificatie rond te krijgen en te gaan implementeren binnen het project Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie (ABR). Voordat binnen dit ABR project keuzes worden gemaakt die voor andere toepassingen minder geschikt zijn, hebben we de generieke Lab2lab HL7 v2.5 Implementatiehandleiding aan de Nederlandse HL7 community voorgelegd middels een Nederlandse ballot. Tijdens deze sessie bespreken we de binnengekomen commentaren en besluiten we of de specificaties inmiddels voldoende draagvlak hebben om tot publicatie als Nederlandse Implementatiehandleiding over te gaan.

Expected level of skill

level

description

Absolute beginnersNiet geschikt, we gaan in detail in op de HL7 specificaties
HeroesKenners van het labdomein in HL7 v2 worden gevraagd actief deel te nemen


Preparation

Prep

level

Content

DocumentationHeroes
DownloadsHeroes
  • kijk eventueel naar de huidige implementatiehandleidingen in v2.4 voor Orders (H4) en Observations (H7) - download voor HL7 NL leden

Results

Hieronder staan de drie ingezonden spreadsheets met de uitkomsten van de discussie.

Status Track

Status

level

Description

SequelHeroesBeoordeling balllot commentaar


Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info

Alexander HenketEditorhenket@nictiz.nl
Robert StegweePLrobert.stegwee@rivm.nl

Expected Participants

name

Description

Contact Info

Annelies KronemanTasklead ABR
Mariëlla van der VelpenProjectlead ABR
Ontwikkelaars Lab2labLeveranciers van LIMS
Beheerders Lab2labLaboratoria
  • No labels