Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Track description

Agenda

 • ADT HL7v2.4 PV1-16 VIP indicator - Maurice Kroon (Haaglanden MC)
 • Voorstel aanpassing IH Basiscomponenten: Toepassing van het UZI-registerabonneenummer in berichtuitwisseling - Alexander Henket (Nictiz)
 • Ballot van Lab2lab HL7 v2.5 specificaties stand van zaken - Alexander Henket (Nictiz)
 • Toestemmingsprofielen - Marcel Engels (Nexus)

Minutes:

ADT HL7v2.4 PV1-16 VIP indicator: behoefte om ipv J/N verschillende gradaties te kunnen onderscheiden. Opties:

 • binnen PV1 meer waarden dan Y/N toestaan
 • het nieuwe ARV segment kunnen gebruiken om specifieke Acces Restrictions te kunnen doorgeven (vanaf 2.6 in de standaard).

Gebruik van het ARV segment heeft grote impact op zowel zendende als ontvangende systemen, dat is (voor nu) een brug te ver.

Motie voor aanpassing van tekst bij PV1-16 van Alexander, second door Jan voor toevoeging van: "In veel gevallen zal hier een Y/N indicatie worden gebruikt, in een aantal gevallen kan hier een nadere specificatie van soorten/gradaties  VIP’s worden aangegeven. Deze indicatie dient om lokale procedures of software-matige afscherming van gegevens uit te kunnen voeren."

Motie aangenomen met 10/0/0.

Voorstel aanpassing IH Basiscomponenten: Toepassing van het UZI-registerabonneenummer in berichtuitwisseling

Voorstel van Alexander ter verduidelijking voor omgaan met OID's wordt breed gedragen. Motie van Alexander, second door Gert-Jan. Afschaffng PDF als agendapunt voor volgende WGM.

Motie aangenomen met 10/0/0.

 • Alexander Henket Aanpassing IG basiscomponenten en publiceren op de website (zowel Wiki als PDF). 

Expected level of skill

Sommige tracks kunnen worden gesplitst in level "absolute beginners" en een level "heroes". Beschrijf per niveau welke skills verwacht worden en hoe via tutorials en/of instructies het gewenste level bereikt kan worden,

level

description

Absolute beginners
Heroes


Preparation

Geef aan welke voorbereidingen op gebied van lezen, downloaden en/of andere zaken gedaan moeten worden

Prep

level

Content

Documentation
 • read <url>
Downloads
 • program XYZ from <url>
Equipment
 • laptop


Status Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

Status

level

Description

NewAbsolute beginners....

HeroesN/A
SequalAbsolute beginnersN/A

Heroes


Submitting WG / Project / Implementer Group


Justification

Related Tracks


Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info
Expected Participants

name

Description

Contact InfoAvailable Roles

Role

DescriptionScenario(s)

#

Scenario

Level

Description

1
AB
H
2....

Testscripts


Security & Privacy Consideration


 • No labels