Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

  

Id.

Omschrijving  

Wie

Status

20190213-8

Delen van emailadressen voor mailing. Bij de inschrijving vragen of het emailadres gebruikt mag worden voor mailing (met vermelding dat er geen reclame gestuurd wordt).

Eventueel via confluence (navragen of niet leden een confluence account kunnen aanmaken.

KernteamOpen
20190213-7HL7 WGM laten opnemen bij de events van andere websites (Diny heeft een lijst).Rob MulderOpen
20190213-6Hoe om te gaan met Confluence door HL7 NederlandiedereenOpen
20190213-5

Informatie over een sessie op de WGM moeten op aparte pagina's worden beschreven.

Pagina's in een bepaalde template voor informatie klaar zetten voor elke sessie.


Frank Ploeg


Open

20190213-4Wijzigingen in programma WGM en toelichting op sessies doorvoeren voor 22 februari.Trekkers van sessiesOpen
20190213-3

Ballot procedure

  • Minimale eisen die aan de ballot gesteld worden opnemen
  • Opzetten pagina op Confluence voor stemadvies

Tabel verwijderen.

Roel BareldsOpen
20190213-2Orders / uitslagen Lab (Jan Dannenberg): contact opnemen met Jan Dannenberg.Gert Koelewijn en Alexander Hneket (Nictiz)Open
20190213-1Graag KHB reviewen.Iedereen in K-ALFOpen

20180405-01

Deadlines formuleren voor aanmelden voor internationale events

(deadline voor Keulen < 12-04-2018 )

Status 20180622: De volgende is in Baltimore vanaf 29-09-2018. Aanmelden met verzoek bij KT voor 15-07-2018.

Roel gaat daar naar toe. Tom heeft verzoek ingediend.

Michael Tan misschien vanuit Nictiz.

 

 

Bestuur

Open

20180622-01

Info over CAZ 2019 rondsturen.

Michael van der Zel

Gesloten 2019-02-13.

20180622-03

Voorstel rondsturen voor nieuwe werkwijze stemmen bij internationale ballots

Roel Barelds

Gesloten 2019-02-13.


Reminder rondsturen en resultaat communiceren.


(sorry hele rij is eruit.)

Gertja.

20151112-12

[zie 20150918- 5. Openstaande actiepunten punt iv]

 

KHB: het algemene handboek moet nog geïntegreerd worden met het KHB van het ALF!

20161103: Actiehouder omgezet van Robert Stegwee,naar Frank Ploeg

 

20170126: Vanmorgen aan gewerkt door Frank en Helen. Moet nog gereviewed worden. Het wordt geplaatst op een toegankelijke plaats.

Agenderen voor volgende meeting ter review.

 

20170908: Er zijn inmiddels weer wijzigingen die hierin verwerkt moeten worden. Frank plant dit in. 

20180405 Frank heeft een nieuwe afspraak gemaakt.

20180622 Afspraak is mislukt, wordt opnieuw geprobeerd.

 

2017-09-08 Er moet weer een aan gewerkt worden.

2018-11-08 Plaatjes dienen te worden gecontroleerd.


Wijzigingen gebeuren alleen door de 'Chairs'. Opmerkingen alleen in de comments.

Het KHB staat onder de tab Core team op confluence.

Frank Ploeg / Helen  Drijfhout

 

Gesloten 2019-02-13.


UITGEVOERD

20170908-02

Uitzoeken werkwijze Project Insight voor K-ALF, o.a. hoe de leden toegang kunnen krijgen. Fank vraagt zich af om dit nog voornemen confluence /jira

20180622: Komt terug op de agenda.

 

Frank Ploeg

Gesloten

20180208-02

Gebruik nieuwe tooling

20180622: Komt terug op de agenda.

 

Frank Ploeg

Gesloten

20160906-02

Beleidsnota inzake HL-7 standaarden vaststellen  door Kernteam . Controleren dat er in staat dat vanaf HL7v2.4 ondersteund wordt.

YPH: (20161103) Gecontroleerd en is niet zo. YPH heeft dit teruggekoppeld aan bestuur.

 

Het is niet duidelijk waar het document is gebleven.

 

20170908: Aan Bert aangegeven, hij zal het document aan Frank sturen.

20180413: Bert heeft de documenten (weer) toegestuurd

20180622: Frank heeft dit ontvangen, is op de website gezet.

 

Yvonne

20180405

Frank (Bert activeren)

Gesloten

 

20170908-01

Procedure werkwijze Beheer Groep agenderen op komende WGM tijdens Beheer sessie.

Yvonne

Gesloten

20170330-01

Stuur reminder naar personen die een actiepunt hebben voor de vergadering.

 

20170908: Gedaan. Afgesloten.

Frank Ploeg

Gesloten

20170330-02

Hoe kun je lid worden van de beheergroep? Zoek uit welk type platform handig is.

 

20170908: Je kunt lid worden van de beheergroep door je aan te melden bij de Beheer groep op de website.

 

Alexander Henket, Gert-Jan Timmer

Gesloten

20170330-05

Website verduidelijken, zodat WGM’s beter te vinden zijn en zwangere dames vervangen worden.

20170908: Gert-Jan: er zijn extra links aangemaakt. De plaatjes zijn verwijderd, en de word-arts zijn vervangen.

Dit actiepunt kan hiermee gesloten worden.

Gert-Jan Timmer

Gesloten

20170330-06

Archiveren van projectgroepen

20170908: Gert-Jan: oude projectgroepen zijn dis-abled en niet meer zichtbaar. Als iemand er lid van was kan deze er nog steeds bij.

Gert-Jan Timmer

Gesloten

20170330-07

Skypebijeenkomst tussen bestuur en jubileumcommissie opzetten.

 

20170908: Michael Tan: gerealiseerd

Bestuur en Jubileumcommissie

Gesloten

20170330-08

Hoe zit het met het OID-register. Werk dit verder uit.

 

20170908: Alexander: Helen beheert dit. Alexander haalt dit op via .csv en verwerkt dit op de Nictiz website. Er zouden inmiddels ook een aantal URI’s in staan, dit is echter volgens Helen niet het geval. Actie voor Helen/Alexander om deze toe te voegen.

Alexander Henket

Gesloten

20160906-01

Niet reagerende ALF leden wat doen wij hiermee?

“Pragmatische oplossing. Als je niet komt dan meld je je af. Als je niet reageert dan doe je niet meer mee. “ Dit wordt uitgewerkt in het handboek. (Frank Ploeg)

 

KT zal minimale criteria hiervoor opstellen?

FP: (20161103) Blijft open

20170126: Blijft open.

Bestuur

Gesloten

AFGEVOERD

20161103-02

Voorbereid agendapunt maken van meer werk rondom conformance/certificering. Actie door HL7 Beheergroep.

 

20170401: Het is niet duidelijk welke actie hier precies gevraagd wordt. Alexander zoekt dit na. Voor de volgende vergadering. Nog geen antwoord

20180405

Technisch/Organisatorisch regelen

Punt herformuleren

Wat moet Hl7 rondom conformance/certificering van standaarden doen?

Alexander Henket moet terug naar beheer groep/ eerst bespreken met bestuur

Afgevoerd

20170330-04

Geef aan wat de wensen zijn voor het toevoegen van FHIR op de website.

 

20170908: Tekst actiepunt verduidelijkt: Beoordelen hoe FHIR op de website wordt gepresenteerd en of daar verbetervoorstellen voor zijn.

Alexander: heeft met Bert tijdens een WGM teksten opgesteld voor de website, deze moeten echter nog aan Gert-Jan aangeleverd worden voor publicatie. Actie Bert.

Alexander Henket, Gert-Jan Timmer

Afgevoerd

20170908-01

Procedure werkwijze Beheer Groep agenderen op komende WGM tijdens Beheer sessie.

Yvonne

Afgevoerd

20170908-02

Uitzoeken werkwijze Project Insight voor K-ALF, o.a. hoe de leden toegang kunnen krijgen. Fank vraagt zich af om dit nog voornemen confluence /jira

 

Frank Ploeg

Afgevoerd

20180622-02

In overleg met Alexander de tekst over FHIR op de HL7NL website aanpassen.

Michael van der Zel

Afgevoerd

  • No labels