Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Track description

Deze sessie is een vervolg op de sessie tijdens de voorgaande Work Group Meeting. In deze sessie gaan we vooral in op de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van FHIR NL profielen voor de FHIR Resources Questionnaire en Questionnaire Response. In de tussenliggende periode is er overleg geweest met MedMij en zal MedMij in de sessie in gaan op hoe zij vragenlijsten zien in relatie met het PGO en de wijze waarop dit in het afsprakenstelsel zal worden opgenomen.

Expected level of skill

Sommige tracks kunnen worden gesplitst in level "absolute beginners" en een level "heroes". Beschrijf per niveau welke skills verwacht worden en hoe via tutorials en/of instructies het gewenste level bereikt kan worden,

level

description

Absolute beginnersOok deelnemers die de vorige keer niet aan de sessie hebben deelgenomen zijn welkom. Een verslag van deze sessie is te vinden op Confluence onder 10e WGM.
HeroesBasiskennis over FHIR profielen en Medmij kan handig zijn.


Preparation

Geef aan welke voorbereidingen op gebied van lezen, downloaden en/of andere zaken gedaan moeten worden

Prep

level

Content

Documentation

De volgende pagina's kunnen geraadpleegd worden. Let wel: dit zijn nog concepten!


Eventueel kan ook de Home pagina met sdc profielen voor Questionnaire en questionnaire response bekeken worden:


DownloadsGeen


EquipmentGeenStatus Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

Status

level

Description

SequelAbsolute beginnersZie verslag van vorige sessies.

HeroesVervolg op de sessies in de vorige WGM.


Submitting WG / Project / Implementer Group

Justification

Related Tracks


Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info

Anneke Goossen
annekegoossen@results4care.nl
The Stolker
tstolker@vitalhealthsoftware.com

Expected Participants

name

Description

Contact InfoAvailable Roles

Role

Description

Role

DescriptionScenario(s)

#

Scenario

Level

Description

1
AB
H
2....

Testscripts


Security & Privacy Consideration


  • No labels