Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Track description

In deze sessie zullen we openstaande vragen van onze leden bespreken m.b.t. de verschillende HL7 standaarden. Waar nodig zullen we implementatierichtlijnen aanscherpen, nader verduidelijken en in voorkomende gevallen bemiddelen tussen partijen in de juiste interpretatie van de standaard. Ervaar je zelf problemen om de HL7 standaard toe te passen in jouw systeem of organisatie, dan kan je gebruik maken van de expertise van het beheerteam om advies te krijgen. Het helpt om vooraf eventuele vragen in te dienen. Deze sessie is geen training, maar een werksessie.  

Expected level of skill

Sommige tracks kunnen worden gesplitst in level "absolute beginners" en een level "heroes". Beschrijf per niveau welke skills verwacht worden en hoe via tutorials en/of instructies het gewenste level bereikt kan worden,

level

description

Absolute beginnersLuister mee om te horen hoe vragen van leden worden opgelost. Nog weinig HL7 kennis? Dat geeft niets. Kennis van de zorg en de processen daarin is minstens zo nuttig om te komen tot goede oplossingen.
HeroesJouw inbreng helpt ons om de goede oplossingen te vinden voor problemen die onze leden ervaren met het toepassen van de HL7 standaarden.


Preparation

Geef aan welke voorbereidingen op gebied van lezen, downloaden en/of andere zaken gedaan moeten worden

Prep

level

Content

Documentation
  • read <url>
Downloads
  • program XYZ from <url>
Equipment
  • laptop


Status Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

Status

level

Description

NewAbsolute beginners....

HeroesN/A
SequalAbsolute beginnersN/A

Heroes


Submitting WG / Project / Implementer Group


Justification

Related Tracks


Proposed Track Lead(s)

name

Description

Contact Info

Irma Jongeneelvoorzitterjongeneel@vzvz.nl

Expected Participants

name

Description

Contact Info

Alexander Henket
Available Roles

Role

DescriptionScenario(s)

#

Scenario

Level

Description

1
AB
H
2....

Testscripts


Security & Privacy Consideration

Agenda:

  • introducties
  • vraag Nexus Allergieen
  • HL7 Tabel 0396 Code Systems SCT / SNM
  • Implementategids V2 - versie-onafhankelijk

Notulen:

Allergieen

verschillende opties besproken om in V2 de ernst van de allergische reactie te kunnen weergeven:

  • AL1 segment - 5 Adverse Reaction: in de string zowel de reactie als de ernst van de reactie weer te geven
  • IAM segment te pre-adopten om dit weer te geven. (In 2.9 toegevoegd aan alle events waar Al1 voorkomt

Voorkeur gaat uit naar de AL1 oplossing. Deze nader uitgewerkt:

Gezien de beschrijving van AL1-5 raad ik aan om dit veld volgens data type CWE te coderen in combinatie met de allergy severity van tabel 0128.

Voorstel:

<Identifier (ST)> ^ <Tekst (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ Allergy Reaction Code (ST)


SEQ

SubField

Description

0

Identifier (ST)

Identiek aan data type CWE

1

Tekst (ST)

Identiek aan data type CWE

2

Name of Coding System (ID)

Identiek aan data type CWE

3

Allergy Reaction Code (ST)

Zie User-Defined Table 0128

Voor de codes raad ik aan SNOMED CT te gebruiken. Dit zodat er bij het ontvangende systeem geen misinterpretatie kan ontstaan ten behoeve van de patiënt veiligheid.

Voor AL1-2 (Allergen Type Code) zijn de waardes van HL7 Table 0127 uiteraard mogelijk. Dit zijn uiteraard suggesties.
Indien deze codes onvoldoende zijn voor uw systeem, kan u tevens gebruik maken van een externe definitie aangezien AL1-2 eveneens het data type CWE is.

Alternatief AL1-2 in SNOMED CT: 419452009^Allergic reaction Cause by food^SNOMED CT

Compleet Voorbeeld:

AL1|1|FA|91938006^Allergy to strawberries^SNOMED CT|SV|267036007^Dyspnoe^SNOMED CT^SV~41836000^Itching of skin^SNOMED CT^MO|20190221

HL7 Tabel 0396 Code Systems SCT of SNM voor SNOMED

HL7v2 kent versies en in elke versie wordt de codesysteemtabel 0396 bijgewerkt. Wij gebruiken voor Lab HL7v2.5 via het IHE ILW profiel. ILW zegt niks over de mnemonic voor SNOMED CT.

In HL7v2.5 (2003) bestond SCT als mnemonic voor SNOMED CT nog niet. SCT is er in HL7v2.6 (2007) bij gekomen. We gebruiken in Lab SNM uit v2.5, net als de officiële HL7v2.4 NL, maar als ik het goed begrijp kunnen we beter een pre-adopt doen van SCT? Dat is overigens niet ongebruikelijk en wel vaker nodig omdat terminologieën in een ander tempo wijzigen dan HL7.

Voornemen om SCT te gaan gebruiken, dit ook zo in de IG te vermelden. Alexander toetst in de Lab sessie van vanmiddag of inderdaad SNM nu niet wordt gebruikt in de praktijk.

(Update 7 April: update aan Appendix A uitgevoerd en gevraagd deze op de website te plaatsen. Er is geen update nodig gebleken aan een ander hoofdstuk)

Implementategids V2 - versie-onafhankelijk

Gert-Jan stelt voor om de versie-onafhankelijke versie van de IG-NL waarin hij aan het werk is, in het Engels te vertalen t.b.v. de buitenlandse leveranciers die in de NL markt is. Voor de tool van Gert-Jan is vooral relevant of er een "override" blokje moet bestaan t.o.v. de internationale standaard. Of die tekst dan in het Nederlands of Engels komt, is dan nog een keuze. Het is belangrijk dat eventuele specifieke NL begrippen (als voorbeeld: afwijkende betalende instantie) herkenbaar terugkomen als er voor Engels wordt gekozen. Uitkomst: voorkeur om het in het Nederlands te houden.  Gert-Jan probeert op de volgende WGM om iets te hebben om te laten zien.


  • No labels