Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sessie

Gezamenlijke vergadering HL7 FHIR-NL Raad & HL7 FHIR-NL Validatieteam

Onderwerpen

Bespreken actuele status, discussiepunten en plannen m.b.t. valideren & publiceren van generieke, nationale standaard FHIR-NL profielen


Agenda en informatie


OnderwerpInformatie
Agenda
 1. Actuele status : informatie en info onderhanden werk, updates en fixes goedgekeurde profielen, nieuws
  1. Harmonisatieoverleg bij Nictiz met VWS/klein team experts
 2. Simplifier : stand van zaken en nieuws
 3. Afwegingen rond FHIR STU3 en Rel4 : discussie en conclusie over welk release we gaan hanteren voor NL-validaties
 4. Wisselingen leden FHIR-NL Raad en Validatieteam
 5. Check openstaande acties uit vergadering dd 6 april 2018 : zie notulen
  1. Terugkoppeling Semantisch web standaarden irt ZIBs en FHIR. (Sergej)
 6. Jaarplan 2019
Toelichting agenda

Allereerst in het kort de actuele stand van zaken, vervolgens aandacht voor de afwegingen m.b.t. FHIR STU3/R4 voor NL en tenslotte het jaarplan 2019

Ad 1) Actuele stand van zaken

 • GGZ-NL en Perined hebben in samenwerking met Philips-Vital Health een PSS is ingediend om te komen tot NL-profielen voor FHIR Questionnaire en QuestionnaireResponse. De PSS ligt bij Kernteam ter beoordeling. Intussen loopt overleg tussen Theo Stolker/Anneke Goossen met Tessa/Arianne (Nictiz).
 • In MedMij hebben intussen alle FHIR-NL profielen een kwaliteitsslag ondergaan, waaronder het synchroniseren van mappings/benamingen tussen FHIR en zibs, zib BasisElementen gekoppeld, alle metagegevens zijn en diverse fixes en verbeteringen uitgevoerd.
 • Nieuwste release MedMij dd 11 maart 2019 : inhoud

Ad 3. Afwegingen rond FHIR STU3 en R4

Nu FHIR Rel4 normatief is moeten we ons (opnieuw) de vraag stellen hoe we als FHIR-NL Raad en Validatieteam omgaan met deze situatie. De NL-Core, MedMij, Koppeltaal en andere profielen zijn gebaseerd op STU3 en er wordt op dit moment op diverse plaatsen nog volop ontwikkeld met STU3. Enerzijds prefereren we als HL7-NL natuurlijk dat het nieuwste normatieve release wordt gevolgd, maar anderzijds is het niet realistisch om gerede en onderhanden STU3 profielen nu al te “verplichten” om alle profielen te upgraden naar Rel4. Komt nog bij dat lang niet alle STU3 profielen (en de daaraan gerelateerde zibs) al echt stabiel zijn en er veelal nog onvoldoende brede implementatie-ervaring mee is opgedaan. Kortom : we hebben hier een afweging te maken tussen onze HL7-NL visie, de visies van het veld, de visie van MedMij en de visie van o.a. OIZ.

We stellen voor om over dit onderwerp uitgebreid te discussiëren tijdens deze vergadering. We kunnen dan vervolgens ook het HL7 Bestuur en het KT/ALF erbij betrekken.

Sergej: 'Upgrade' case studies in software ecosystemen. Ik heb daar wat onderzoek naar gedaan en daar komen een paar inzichten uit die we zouden kunnen gebruiken bij het agendapunt STU3/R4. Ik zou dat graag terugkoppelen.

Notulen

Dit is de vaste link naar alle notulen op de HL7 NL wiki:

 http://www.hl7.nl/wiki/index.php/Categorie:FHIR_NL_Validatieteam_notulen

Achtergrond informatie

http://wiki.hl7.org/index.php?title=Affiliate_Governance_of_Localised_FHIR_Artefacts

Links


Sessie voorzitters

Name

Description

Contact Info

Bert KabbesVoorzitter FHIR-NL Raad

kabbes@wxs.nl

Alexander HenketCo-voorzitter FHIR-NL Validatieteam

henket@nictiz.nl

Michael van der ZelCo-voorzitter FHIR-NL Validatieteam

m.van.der.zel@umcg.nl

Verwachte deelnemers

Name

Leden FHIR-NL Raad
Leden FHIR-NL Validatieteam
Toehoorders welkom !

Voorkennis toehoorders

Verwachte voorkennis toehoorders
Goede basiskennis HL7 FHIR
Kennis MedMij
 • No labels