Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

This page lists the work(ing group) in progress and/or the work in projects or who is participating on behalf of HL7 the Netherlands in National or International projects or working groups and how will the members of HL7 the Netherlands benefit from this particpation.

ALF leden: graag invullen voor jouw werkzaamheden (of aanleveren aan Frank voor invulling)

ProjectWorking GroupI/NWhoRoleStartDueProductStatusGoalBeneficiaryBenefitAdditional Comment

CMHAFFMobile HealthICo-chairMay 2017May 2018

Consumer Mobile Health Application Functional Framework

STUHL7 CMHAFF STU to Normative Ballot PSSApp developersChecklist for app developmentBased on EHR/PHR S FM
HL7v2+HL7v2Implementation Guide
New generic implementation guideImplementators

CAZ
NMichael van der Zelcieaug-201820-jun-2019Congres Architectuur in de Zorg 2019Samen met IHE-nl, NICTIZ, NAF, NVKI, GS1-nl

Zie https://www.zorginformatiearchitectuur.nl/

EA Cloud / WebEAESTIAlle huidige EA UML modellen (veelal de bron van verschillende DAM's, maar ook de EHR-S FM en Profiles) onderbrengen in een (werk) repository inclusief web-review, ballot verwerking en web-publicatie.
FHIR NL Profielen voor Questionnaire en questionnaire Response

Anneke Goossen

Theo Stolker

William Goossen

Co-chairaugustus 2018
FHIR NL Profielen Questionnaire & Questionnaire Response
Ontwikkelen van NL profielen

Gebaseerd op de SDC profielen gepubliceerd op de HL7 FHIR website.
Reducing Clinician BurdenEHR WG
Anneke Goossenmember

Analysis and Solutions of clinician burden with Health information systemsMaterial on http://wiki.hl7.org/index.php?title=EHR_Interoperability_WG#.22Reducing_Clinician_Burden.22_Project
OID register vernieuwenK-ALFN

Alexander Henket

Helen Drijfhout


jan. 2018???OID-register HL7 NL
Overzetten van het HL7 NL OID register naar ART-Decor (bij Nictiz)OID gebruikers

Verbeterde structuur

FHIR URI's toevoegen

Eigendom en beheer van het OID Register blijft bij HL7 NL
  • No labels