Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduction

In de gehele gezondheidszorg worden vele vragenlijsten gebruikt met verschillende eigenschappen en voor verschillende doelen. Zo zijn er vragenlijsten voor diagnostiek, voor het vaststellen van klanttevredenheid, Patient-reported outcome measures (PROMs) etc. Sommige van deze vragenlijsten zijn in Nederland als zorginformatiebouwsteen uitgewerkt. Zie publicatie 2017. Andere zorginformatiebouwstenen voor veel gebruikte meetschalen zijn te verwachten, onder andere vanuit het VIPP-GGZ project waar GGZ Nederland nu de voorbereidingen voor treft. Stichting Koppeltaal wisselt al enige jaren informatie uit rondom vragenlijsten via FHIR STU 1.0, maar dat gaat meer om de werkstroom en eindresultaat. Er is in de GGZ behoefte om ook de vragenlijsten en antwoorden in detail te specificeren als zorginformatiebouwstenen en ook integraal te kunnen gaan uitwisselen, waarvoor deze profielen nodig zijn. Perined staat aan de vooravond van het uitrollen van vragenlijsten voor zwangeren, pas bevallen moeders om hun klantenervaringen te verzamelen en een feedback cyclus op te zetten. Om de vragenlijsten met de HL7 FHIR standaard te kunnen gebruiken moeten de genoemde FHIR Resources 'geschikt' worden gemaakt voor Nederland door het maken van FHIR profielen voor Nederland, de selectie en/of ontwikkeling van specifieke extensies en een NL implementatiegids.

Project

Het project is beschreven in een Project Scope Statement File:HL7 PSS fhir Profiel questionnaire 20082018.pdf

Beschikbaar materiaal (resources, extensies etc)

  • No labels