Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Introduction

Mirjam Baltus zal hier binnenkort een beschrijving geven van de tutorial

Track descriptionTrack description

Tijdens deze sessie gaan we samen een eenvoudige FHIR client maken, waarmee FHIR resources op basis van hun technische id opgevraagd kunnen worden vanaf een FHIR server. We doen dit met behulp van Visual Studio en de officiële FHIR .Net API. Hierbij gaan we ook kijken naar het gebruik van de Nederlandse profielen, voor bijvoorbeeld validatie.

Wanneer de client werkt en er nog tijd over is, breiden we deze uit met een zoekopdracht. Zo kunnen we bijvoorbeeld op basis van achternaam of BSN naar patiënten zoeken.

De sessie is een 'code-along' sessie, dus kom met je laptop waarop Visual Studio <Community Edition of Code> staat, en codeer mee!

 Presentatie

Expected level of skill

No sepcific expert level of skill is needed.

level

description

Absolute beginners
(thumbs up)Heroes(thumbs up)

Preparation

...

Prep

...

level

...

Content

...

Status Track

Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk dit verder uit in de scenarios

...

Status

...

level

...

Description

...

Submitting WG / Project / Implementer Group

Justification

Related Tracks

N/A

Proposed Track Lead(s)

...

name

...

Description

...

Contact Info

Expected Participants

...

name

...

Description

...

Contact Info

Available Roles

...

Role

...

Description

...

Scenario(s)

...

#

...

Scenario

...

Level

...

Description

...

Testscripts

N/A

...

Weinig tot geen ervaring met programmeren met de FHIR .Net API. Doordat we de stappen precies voordoen en de code ter plaatse intypen, kan iedereen meedoen mits vooraf Visual Studio is geïnstalleerd.
HeroesMocht je al ervaring met de FHIR .Net API hebben, dan is deze sessie waarschijnlijk te eenvoudig. Maar als je specifieke vragen hebt, laat dit dan vooraf weten. Als er tijd over is, kunnen we daar op ingaan of bij voldoende animo plannen we een extra sessie daarvoor in.


Preparation

Installeer vooraf Visual Studio Code, als je nog geen Visual Studio hebt. Open Visual Studio Code en installeer de extensie "C# for Visual Studio Code".

Prep

Content

Download and install