Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Introduction

Rob Mulders is voorzitter van HL7 Nederland en projectleider bij het bedrijf Firely. Hij bezoekt regelmatig de internationale WGM's van HL7 en heeft met veel interesse kennisgenomen van de nieuwe CDS Hooks on FHIR standaard.

Track description

CDS Hooks is een standaard om in het EPD events af te vangen, daarbij eigen applicaties te starten en middels het gebruik van een FHIR datasource vanuit de eigen programmatuur met het EPD te communiceren. In deze sessie geeft Rob uitleg over de nieuwe CDS Hooks standaard van HL7 International.