Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  •  Robert Stegwee Validatieteam gaat  samenwerking zoeken op vormgeving generieke producten met Nictiz (20200703-1)

HL7, IHE, OpenEHR, NUTS

Robert Stegwee  Uitzoeken via contact met Lisanne wat we in november op de WGM NL kunnen doen.

  •  Yvonne PijnackerMensen  Mensen van Nuts aansporen om contact met Marc de Graauw/Lisanne van der Molen te zoekenzoeken (20200703-2)

Balloting, Inter- & National, Voting

...

  •  Sessietrekkers: teasertekst en sessie-inhoud aanvullen voor de sessies van WGM NLNL (20200703-3)
  •  Frank Ploeg Programma WGM NL november en tooling afmaken en communiceren naar trekkers (eind augustus)

...

National & International HL7 projects

...

...

  •  (20200703-5)