Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4. Planning en taakverdeling  validatie profielen 4e set (oplegger nogmaals bijgevoegd)

5. Overschakeling naar Jira omgeving

Dit is geheel voorbereid. Het project staat klaar en de tickets voor de nieuwe profielen zijn voorbereid.

6. IPA (International Patient Access)

...