Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het materiaal van de (triage)verwijzingen wordt geïmiplementeerdgeïmplementeerd. Met de partijen die de verwijzingen implementeren wordt het implementatietraject besproken. Waarmee moet rekening worden gehouden voor de implementatie?

...