Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Onderwerp

Informatie

Agenda

Sessies Q1 en Q2 :

 1. Welkom en voorstelrondje aanwezigen
 2. Agenda : rondje aanvullende agendapunten, vaststellen agenda, check openstaande acties, mutaties leden Raad en Validatieteam
 3. Afstemming versies/releases landelijke partijen : Bespreking uitkomsten van het overleg op 20 februari 2020 ( HL7 FHIR-NL, Registratie aan de Bron, MedMij, zibcentrum/Nictiz, OIZ, VWS Informatiebeleid, IHE-NL en VZVZ ). Voorstel en vaststelling afstemmingsafspraken versies/releases tussen landelijke partijen 
 4. Genodigde : Rob den Bieman van de St Maartenskliniek heeft aangeven dat zij een brede set aan FHIR resources conform de zibs hebben geïmplementeerd maar hierbij tegen problemen aanliepen. Toelichting en discussie.

 5. Deelname HL7 NL aan revisie NEN7522 : status bestuursbesluit
 6. Status HL7 FHIR-NL profielen : gerealiseerd, onderhanden, gepland
 7. Nieuwe ontwikkelingen FHIR : packaging, publicatie, versiebeleid/beheer
 8. Rondvraag
 9. Sluiting 
Toelichting agenda

Ad 2) Zie notulen : 20191107 FHIR NL Validation en e-mails vervolgoverleg 20 februari 2020

Ad 5) Zie link naar Simplifier : https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017

Notulen

Link naar alle notulen en meer van FHIR-NL Raad en HL7-NL Validatieteam : 

20191107 FHIR NL Validation

Achtergrond informatie

View file
nameSchema FHIR NL validatie procedure tbv HL7 website - 19-5-2017 - BertKabbes.pptx
height250

Links

...