Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor Health & Wellness apps wordt momenteel in CEN/.ISO verband een technische specificatie (TS) ontwikkeld, een aanvulling op IEC 82304-1 (Health Software - Part 1: General requirements for product safety) ontwikkeld, 82304-2 (Health software -- Part 2: Health and wellness apps--Quality criteria across the life cycle--Code of
Practice). Onderdeel van de TS is een Quality Requirements Conformaty Assessment (QRCA). Deze ARCA bevat een 100 tal kwaliteitskenmerken waarop een Health app beoordeeld kan worden. In de HL7 community wordt gewerkt aan de STU versie van het Consumer Mobile Health Application Functional Framework (cMHAFF). cMHAFF maakt via een annex deel uit van de TS 82304-2. Om het beoordelen van health apps te vergemakkelijken is het idee geboren om het profiling mechanisme van EHR-S FM (ook een HL7 standaard), waarop cMHAAF cMHAFF gestoelt is, te gebruiken om per soort app een toegepaste kwaliteitseisen lijst te maken die beduidend korter zal zijn dan alle 100 QRCAs waarvan een groot deel niet voor alle soorten apps van toepassing zal zijn.

cMHAFF is een project van de Mobile Health Work Group, en onderdeel van de meerjarenplanning van de MH WG

Track description

In this track we will update you on the work of the Mobile Health Working, especially the Consumer Mobile Health Application Functional Framework (cMHAFF), the Mobile Health App Data Exhange project, the School Health Innovation Framework leveraging Technology (SHIFT) project, and the work currently undertaken by CEN/ISO to develop Techincal Specifications for Health Software (ISO/AWI TS 82304-2) Part 2: Health and Wellness apps - Quality criteria across the life cycle - Code of practice.

...