Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Per sessie duidelijk aangeven:

 • Titel: wat is de (pakkende) werktitel van het onderwerp
 • Nadere omschrijving: wat wil de titel zeggen
  • grafische weergaven/infographic ter ondersteuning (NB: zie verderop voor voorbeeld Hitchhiker's guide to ...)
  • doelgroep
 • The Why: waarom hebben we deze sessie op de HL7 NL WGM?
  • relevantie voor Nederland
  • (PB) De link met andere WGM’s nat/internat, lopende workgroups; het grote geheel., de kapstok
 • The What: wat willen we met deze sessie bereiken, en wat hebben we aan het eind van de sessie?
 • The How: hoe gaan we dat doen en wat wordt er van jou als deelnemer verwacht?
 • Praktische informatie: benodigdheden, downloads, leeswerk vooraf, .....

..... end info track beschrijving, verwijderen na publicatie //

Pagina compleet: Introduction


Track description

...

level

description

Absolute beginners(duim omhoog)(thumbs up)
Heroes(duim omhoog)(thumbs up)


Preparation


Prep

level

Content

DocumentationAll
Downloads

Equipment

...

Status

level

Description

NewAbsolute beginners(duim omhoog)(thumbs up)

Heroes(duim omhoog)(thumbs up)
SequalAbsolute beginnersN/A

HeroesN/A

...