Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Mogelijke sessie onderwerpen:


 • Keynote Keynote speaker; Gabrielle Speijer, CMIO van het Haga Ziekenhuis.
 • FHIR server met RT RadioTherapie data (en profielen), op basis van een onderliggende ziekenhuis database (Johan Soest)
 • Analyse op deze FHIR server, op basis van PHT à en PHT (Personal Health Train) à en de vraag hoe we dit vanuit HL7 als “standaard” kunnen gaan oppakken (binnen/buiten XDS?) (Johan Soest + Esther)
 • E-overdracht: gezamenlijke sessie van HL7, Nictiz, IHE en Nuts (Robert Stegwee, Lisanne van der Molen, Sergej van Middendorp)
 • Art-decor workshop (Maarten Ligtvoet vragen)
 • FHIR NL Task profiel (Marc de Graauw en Theo Stolker)
 • Make a FHIR mobile app? En dan bijvoorbeeld OLVG vragen of we de broncode van de Pijn App mogen doornemen met de aanwezigen.

 • “R on FHIR”  (Sander Laverman van Furore)

 • Mini-tutorial Smart on FHIR (Furore? Rene Spronk?)

 • Mini-tutorial CDS Hooks (Furore? Rene Spronk?)
 • Op vrijdagochtend de ondertekening door HL7 NL van het Open Data Consortium (Rob Mulders) Is denk ik geen sessie, hooguit bij de opening over vertellen
 • Kars Jansen van NEN vragen of hij iets wil zeggen over de status van “Call for experts for PWI 24305 Guidelines for implementation of HL7 FHIR based on ISO 13940 and ISO 13606”

 • MedMij conecthaton (Frank)
 • FHIR Starter (Frank)
 • Introductie HL7 met focus op FHIR (Helen
 • vergadering FHIR-NL Raad & Validatieteam (Bert + Alexander)
 • eSpoed (Gert Koelewijn)
 • Lab (Gert + Robert)
 • Kwaliteitseisen "Health &Wellness Apps" (Frank
 • Beheer v2/v3/FHIR