Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Introductie

Koppeltaal ondersteund het proces van blended care in de GGZ, waarbij cliënten behandeld worden met een combinatie van en e-Health en face-2-face gesprekken. Koppeltaal maakt het daarbij mogelijk dat e-Health modules van verschillende aanbieders op een eenduidige wijze worden gekoppeld en aangeboden.

Use case beschrijving

 1. De aanbieder van een eHealth modules registreert de module in de vorm van een FHIR ActivityDefinition resource
 2. Een behandelaar selecteert de gewenste eHealth module uit deze lijst met FHIR ActivityDefinition resources.
 3. Middels de $apply operation wordt uit de FHIR ActivityDefinition een FHIR Task gemaakt waaraan de cliënt is gekoppeld.
  Deze Task resource wordt gebruikt geregistreerd om zo de e-Health module voor deze cliënt klaar te zetten.
 4. De e-Health module update de Task resource om daarmee wijzigingen in status en resultaten terug te koppelen.

Gewenste profilering van Task

 • Task.definitionUri moet verwijzen naar de ActivityDefinition.url van de gerelateerde ActivityDefinition
 • Task.for bevat een referentie naar de gekoppelde cliënt.
 • Koppeltaal kent een concept van subactiviteiten binnen een eHealth activiteitTaak. denk daarbij bijvoorbeeld aan hoofdstukken binnen een eLearning module of missies in een game.
  Deze Subactiviteiten moeten als Task resource worden opgenomen in Resource.contained; waarbij van elk van de subactiviteiten de Task.partOf verwijst naar de main Task.
  Op dit moment is het voorstel dit te beperken tot 1 niveau van nesting, dus er bestaan geen sub-sub-activiteiten!
 • Task.status wordt gebruikt om de status van de eHealth Taak weer te geven.
 • Task.output kan worden gebruikt om de resultaten van een eHealth Taak te koppelen aan deze taak.