Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Een mogelijke flow waarbij behoefte bestaat aan Task is bij notificaties: een instelling meldt aan een andere dat iets klaarstaat om op te halen, waarna de tweede instelling de nodige resources met de FHIR REST API van de eerste instelling ophaalt. Daarmee is een "notification based" paradigma een alternatief voor een document-georiënteerde push. Waar al een REST API bestaat kan daarmee dit paradigma opportuun zijn. Daarnaast is een Task-gebaseerde uitwisseling geschikt voor workflow-gerichte samenwerking tussen organisaties: een overdracht "staat klaar", "wordt geaccepteerd" of "wordt geweigerd", "is afgerond" etc. Een voorbeeld (LET OP: dit is niet de standaard e-Overdracht,  maar alleen een illustratie bij deze pagina).

Image Removed

Een dergelijke uitwerking past op de RESTful FHIR API:

Image Removed

Daarnaast bleek een duidelijke   

Daarnaast is er wellicht behoefte aan afspraken in Nederland over de inzet van Task op gemeenschappelijke wijze.

Afspraken zijn nodig kunnen gaan over:

  • standaard status overgang schema's
  • coderingen van Tasks
  • invulling van for, requester en owner
  • meesturen van aanvullende informatie, b.v. PDF
  • meesturen van autorisatie/toegang waar nodig

...