Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Op de Nederlandse WGM is van gedachten gewisseld over een Nederlands profile op de FHIR Task resource.

Deelnemers zijn: 

 • Theo Stolker
 • Ruben Pape
 • Herre Uittenhout
 • Helen Drijfhout
 • Roel Barelds
 • Sergej van Middendorp
 • Alexander Henket
 • Bernard Stibbe
 • Marc de Graauw

...