Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Actie MdG, AH: Task inhoudelijk bekijken. Geldt voor meer Workflow resources. Deze WGM Q3/4, terugrapporteren KT.

Aanvulling MdG 22-11-2019: Afgerond, zie HL7 FHIR NL Task Profile

HL7 magazine

  1. Wordt niet november, maar voor januari. Inhoud staat op confluence.

...