Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

In deze workshop bespreken we het gepubliceerde materiaal, het kwalificatiemateriaal, het kwalificatietraject, het implementatietraject en hoe we omgaan met issues die gevonden worden.

Agenda

 1. Welkom en inleiding
 2. HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH
  • Gepubliceerde materiaal bericht
  • Kwalificatiemateriaal
  • Bespreken issues
  • Transport van het bericht
  • Kwalificatietraject
  • Implementatie bij HAPs en ziekenhuizen
 3. Status andere berichten
  • Spoedmelding HA of HAP naar MKA
  • MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP
  • HAP triagist verwijst naar SEH
 4. SamenvattingView file
name20191107 - HL7 WGM NL - Acute Zorg - Q3 en Q4.pdf
height250

De presentatie die gegeven is bij een bijeenkomst. Het bevat o.a. de behandelde issues.


De conclusie is om de issues die gevonden zijn voor het HL7-bericht HAP waarnemendhuisarts naar SEH bij een opvolgende publicatie te verwerken. Er wordt eerst gewerkt met versie 1.4 van de standaard.

Expected level of skill

Sommige tracks kunnen worden gesplitst in level "absolute beginners" en een level "heroes". Beschrijf per niveau welke skills verwacht worden en hoe via tutorials en/of instructies het gewenste level bereikt kan worden,

...