Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Welkom en inleiding
 2. Ambulanceoverdracht
  • Gepubliceerde materiaal bericht
  • Kwalificatiemateriaal
  • Bespreken issues
 3. Retourbericht SEH naar ambulance
  • Materiaal bericht
  • Kwalificatiemateriaal
  • Publicatietermijn
  • Bespreken patiënttoestemming
 4. Kwalificatietraject
 5. Transport van berichten
  • LSDV ontwikkelingen
  • Wrappers
 6. Implementatie bij ambulancediensten en ziekenhuizen
 7. SamenvattingView file
name20191107 - HL7 WGM NL - Acute Zorg - Q3 en Q4.pdf
height250

Presentatie bevat behandelde onderwerpen die tijdens de sessie zijn besproken.


De conclusie van de bijeenkomst is om de behandelde issues te verwerken in een nieuwe publicatie van het standaard HL7-bericht Ambulance naar SEH. Deze wijziingen zullen versneld worden doorgevoerd.

Expected level of skill

Sommige tracks kunnen worden gesplitst in level "absolute beginners" en een level "heroes". Beschrijf per niveau welke skills verwacht worden en hoe via tutorials en/of instructies het gewenste level bereikt kan worden,

level


Absolute beginnersKennis van gegevensuitwisseling in de acute zorg
HeroesGebruikt en implementeert gegevensuitwisseling in de acute zorg

View file
name20191107 - HL7 WGM NL - Acute Zorg - Q3 en Q4.pdf
height250

Presentatie bevat behandelde onderwerpen die tijdens de sessie zijn besproken.

...Preparation

Geef aan welke voorbereidingen op gebied van lezen, downloaden en/of andere zaken gedaan moeten worden

...