Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...Vrijdag 8 November09:00 - 09:30plenair

Nieuwtjes van de voorzitter

Rob Mulders


Track#

Alaska

Bahama's

Canada

09:30 - 11:00

Q1

Beheer V2/V3/FHIR

openstaande vragen

- afstemmen ZCO segment (patiënttoestemming) aan OTV 

Irma Jongeneel


Een recept: een FHIR XDS cocktail. Welke ingrediënten zijn nodig

Robert Breas

Lab2lab communicatie (specs)

Robert Stegwee

Tijdens deze sessie bespreken we de binnengekomen commentaren en besluiten we of de specificaties inmiddels voldoende draagvlak hebben om tot publicatie als Nederlandse Implementatiehandleiding over te gaan.

11:00 - 11:15pauze


11:15 - 12:30Q2

LSP on FHIR

Tom de JongBeheer V2/V3/FHIR

openstaande vragen

- afstemmen ZCO segment (patiënttoestemming) aan OTV 

Irma Jongeneel

FHIR voor de academische ziekenhuizen

Gezamenlijke FHIR profielen gebaseerd op    de ZIB’s

-  Korte uitleg over de nieuwe CDS Hooks standaard om in het EPD events af te vangen

-  Gebruik van FHIR voor Research, met Castor als voorbeeld

Rob Mulders & Sebastiaan Knijnenburg

Labcodeset i.r.t. Zibs en andere standaarden

Robert Stegwee

In deze sessie gaan we de discussie aan in hoeverre dit helder is en of er behoefte is aan een nadere toelichting over het gebruik van de Nederlandse Labcodeset in de HL7 standaarden.

12:30 - 13:30lunch


13:30 - 15:00Q3

MedMij: uitdagingen en oplossingen bij aansluiten zorgaanbieders en realiseren eHealth add-on.

- introductie MedMij

- uitdaging met MedMij - het aansluiten van zorgaanbieders en uitdagingen in KoppelMij,

world café- dialoog over inzichten, kennis en ideeen aanwezigen

- terugkoppeling world café en vervolgafspraken

Sergej van Middendorp & Theo Stolker & Tom de Jong

Kwaliteitseisen "Health & Wellness Apps"

- HL7 cMHAFF standaard van de Mobile Health Working group & het CEN/ISO project  Quality & Reliability of Health and Wellness Apps

Frank Ploeg


15:00 - 15:30pauze


15:30 - 17:00Q4

MedMij: uitdagingen en oplossingen bij aansluiten zorgaanbieders en realiseren eHealth add-on. (vervolg op Q3)

- introductie MedMij

- uitdaging met MedMij - het aansluiten van zorgaanbieders en uitdagingen in KoppelMij,

world café- dialoog over inzichten, kennis en ideeen aanwezigen

- terugkoppeling world café en vervolgafspraken

Sergej van Middendorp & Theo Stolker & Tom de Jong

Aanmaakinstructies FHIR

Presentatie infographic over hoe en met welke tools je FHIR aangestoken krijgt


Michael van de Zel / Frank Ploeg

17:30 - 18:30plenairBorrel
18:30 - 20:00plenairDiner

...