Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

level

description

Absolute beginnersOok deelnemers die de vorige keer niet aan de sessie hebben deelgenomen zijn welkom. Een verslag van deze sessie is te vinden op Confluence onder 10e WGM.
Heroes

Basiskennis over FHIR profielen en Medmij

kan handig zijn.

is wenselijk. Er is namelijk geen ruimte om uit te leggen wat FHIR is in relatie met vragenlijsten. Ook is er geen ruimte tijdens de sessie om diep in te gaan op MedMij. 

Zie voor meer informatie over MedMij: https://www.medmij.nl/ en https://www.nictiz.nl/programmas/medmij/

Voor meer informatie over FHIR zie https://www.nictiz.nl/standaarden/hl7-fhir/; https://hl7.nl/component/zoo/item/fhir.html; https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2017/06/Factsheet-MedMij-FHIR.pdf en natuurlijk de website met de volledige uitleg over de FHIR standaard: https://www.hl7.org/fhir/overview.html

Voorbereiding

Geef aan welke voorbereidingen op gebied van lezen, downloaden en/of andere zaken gedaan moeten worden

Prep

level

Content

Documentation

De volgende pagina's kunnen geraadpleegd worden. Let wel: dit zijn nog concepten!


Eventueel kan ook de Home pagina met sdc profielen voor Questionnaire en questionnaire response bekeken worden:

DE FHIR NL profielen voor vragenlijsten zijn te vinden op:


DownloadsGeen

Echter, als je de profielen via Simplifier wil downloaden, doe dat dan voor de sessie ivm overbelasting van het netwerk.

EquipmentGeen


Status sessie

...

name

Description

Contact Info

Anneke GoossenActief lid van HL7 Nederlandannekegoossen@results4care.nl
Theo StolkerLid van HL7 Nederlandtstolker@vitalhealthsoftware.com
Jacco Aantjes

Projectcoördinator MedMij standaarden

aantjes@nictiz.nl

Expected Participants

name

Description

Contact Info...