Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

OnderwerpInformatie
Agenda
 1. Actuele status : informatie en info onderhanden werk, updates en fixes goedgekeurde profielen, nieuws
 2. Simplifier : stand van zaken en nieuws
 3. Afwegingen rond FHIR STU3 en Rel4 : discussie en conclusie over welk release we gaan hanteren voor NL-validaties
 4. Wisselingen leden FHIR-NL Raad en Validatieteam
 5. Check openstaande acties uit vergadering dd 6 april 2018 : zie notulen
 6. Jaarplan 2019
Toelichting agenda

Allereerst in het kort de actuele stand van zaken, vervolgens aandacht voor de afwegingen m.b.t. FHIR STU3/R4 voor NL en tenslotte het jaarplan 2019

Ad 1) Actuele stand van zaken

 • GGZ-NL en Perined hebben in samenwerking met Philips-Vital Health een PSS is ingediend om te komen tot NL-profielen voor FHIR Questionnaire en QuestionnaireResponse. De PSS ligt bij Kernteam ter beoordeling. Intussen loopt overleg tussen Theo Stolker/Anneke Goossen met Tessa/Arianne (Nictiz).
 • In MedMij hebben intussen alle FHIR-NL profielen een kwaliteitsslag ondergaan, waaronder het synchroniseren van mappings/benamingen tussen FHIR en zibs, zib BasisElementen gekoppeld, alle metagegevens zijn en diverse fixes en verbeteringen uitgevoerd.
 • Nieuwste release MedMij dd 11 maart 2019 : inhoud

Ad 3. Afwegingen rond FHIR STU3 en R4

Nu FHIR Rel4 normatief is moeten we ons (opnieuw) de vraag stellen hoe we als FHIR-NL Raad en Validatieteam omgaan met deze situatie. De NL-Core, MedMij, Koppeltaal en andere profielen zijn gebaseerd op STU3 en er wordt op dit moment op diverse plaatsen nog volop ontwikkeld met STU3. Enerzijds prefereren we als HL7-NL natuurlijk dat het nieuwste normatieve release wordt gevolgd, maar anderzijds is het niet realistisch om gerede en onderhanden STU3 profielen nu al te “verplichten” om alle profielen te upgraden naar Rel4. Komt nog bij dat lang niet alle STU3 profielen (en de daaraan gerelateerde zibs) al echt stabiel zijn en er veelal nog onvoldoende brede implementatie-ervaring mee is opgedaan. Kortom : we hebben hier een afweging te maken tussen onze HL7-NL visie, de visies van het veld, de visie van MedMij en de visie van o.a. OIZ.

We stellen voor om over dit onderwerp uitgebreid te discussiëren tijdens deze vergadering. We kunnen dan vervolgens ook het HL7 Bestuur en het KT/ALF erbij betrekken.

Notulen

Dit is de vaste link naar alle notulen op de HL7 NL wiki:

 http://www.hl7.nl/wiki/index.php/Categorie:FHIR_NL_Validatieteam_notulen

Achtergrond informatie

http://wiki.hl7.org/index.php?title=Affiliate_Governance_of_Localised_FHIR_Artefacts

Links

...