Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kernteam neemt het initiatief om email te sturen met vraag over wat voor NL van belang is in de ballot en wie trekker kan zijn voor welke ballot.
  1. Stuur een melding van de op handen zijnde ballot naar de stemgerechtigen en overige ALF leden (dit kan een forward zijn van de ballotaankondiging ballot aankondiging vanuit HQ)
  2. Vraag relevante onderdelen voor Nederland te identificeren => de leden van Intl WGs zullen de aangewezen personen zijn dit advies te verstrekken, maar het kunnen ook andere kennishebbers zijn.
   1. Terugkoppeling van relevantie door WG lid en/of kennishebber over relevantie voor NL
  3. Vraag wie trekker voor een relevante ballot wil en/of kan zijn => degene die aanmeldt is niet perse de trekker
  4. Verzoek aan stemgerechtigden om zich voor de ballots aan te melden
   - deze cyclus voltrekt zich in een periode van n dagen, zodat stemgerechtigden zich slecht eenmaal hoeven aan te melden voor de ballots

  email wat relevant is voor NL in de ballot en wie waarvoor de trekker is.
 2. Voor de sluitingsdatum van de ballot volgt van de trekker een email met stemadvies: 
  1. Als de stem een Nee is dan verwijzen naar het commentaar van de trekker (deze dient het commentaar in). 
  2. Afhankelijk van het bereiken van het quorum stemt wel of niet iedereen. 
   Het voorstel is om op confluence een pagina te maken met stemadviezen, dit wordt aangenomen.

...

 •  Minimale eisen die aan de ballot gesteld worden.
 •  Opzetten pagina op Confluence voor stemadvies.
 •  Uitzoeken hoe de NL afspraken rondom stemmen zijn: one people, one vote? Is een(1) stem genoeg en zijn alle stemmen alleen van toepassing als er quorum moet zijn.
 •  Heeft NL hier ook Internationaal afspraken over gemaakt.


6. HL7 WGM 4 & 5 april 2019

...