Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Recap from Board:

  • Communicatieplan: Na vandaag komt er een concept vesie die gedeeld gaat worden voor review. Een belangrijk speerpunt is het vinden van ambassadeurs. Daarnaast vervolgen van nieuwe opzet van de WGM. Een laatste punt is acties mbt communicatie per doelgroep. Er is een template voor de uitnodiging van sessies, het is aan de trekkers om die wel of niet te gebruiken.
  • Financien: de cijfers voor 2018 zijn uitgewerkt. Er is een plus van 20.000 tot 25.000 euro door meer opbrengsten van scholing en WGM en minder uitgaven aan deelname Internationaal WGM. De begroting 2019 is in concept af. Hierin is opgenomen om de plus van 2018 op te nemen als investering in 2019.
  • Strategie voor nieuwe leden: er waren 36 nieuwe deelnemers aan de WGM. Er was veel commentaar vanuit deze mensen op de WGM. In het programma is hier nu rekening mee gehouden. In het communicatieplan zijn akties bedacht voor nieuwe leden, oa persoonlijke email, ontvangst door bestuurslid, aparte tafel bij de lunch met een lid van het bestuur. Bij introductiesessie op beide dagen een bestuurslid iets laten zeggen. Nieuwe leden, deelnemers moeten wel herkenbaar zijn (vrijwillig). Bij ontvangsttafel op beide dagen zal hier aandacht voor zijn.
  • Kamerbrief minister VWS: Brief van de minister van december over het nemen van meer regie over ICT in de zorg. Bekeken moet worden waar HL7 NL duidelijk bij betrokken wil zijn en welke voortgang verdienen. Uitgebreid lobby'en gaat niet plaatsvinden, kost te veel tijd. Lijst van onderwerpen zal met K-ALF gedeeld worden, inbreng is mogelijk.
  • Enquete na WGM: de wens is om de enquete in te korten, maar wel na toevoeging van een nieuwe vraag. Onderwwerpen waarop meer ingezoomd moet worden, nieuwe onderwerpen en bij vraag 3 meer categorieen noemen (nu gaf 50% anders aan), vraag 7 antwoord nvt wijzigen in niet aanwezig geweest. In analyse kan dit antwoord dan worden weggelaten.
 • A.O.B: Robert Veen blijft aan als bestuurslid. Posten in bestuur staan op agenda van volgend overleg van het bestuur.
 • Closing remarks and questions
  • Nieuwe logo: mening is eensluidend, vreselijk. Actie afhankelijk van mening van andere afiliates. Aanpassen van logo heeft consequenties, bijvoorbeeld voor de website.
  • Rob: graag eigen bekenden graag uitnodigen om het aantal deelnemers wederom te verhogen. Het zou goed zijn om de HL7 WGM te vermelden op de events van andere websites (Diny heeft een lijst).
  • Delen van emailadressen voor mailing. Het idee is om bij de inschrijving te vragen of het emailadres gebruikt mag worden voor mailing (met vermelding dat er geen reclame gestuurd wordt). Eventueel via confluence (navragen of niet leden een confluence account kunnen aanmaken.