Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Medmij zal in de sessie tijdens de WGM in april een bijdrage leveren.

Met het kernteam is de sessie gepland op 4 april na de lunchTijdens de wgm is er samen met MedMij een sessie geweest over vragenlijsten en de FHIR NL profielen hiervoor. Presentaties zijn hier beschikbaar.

View file
nameSessie4-4-2019_FHIRQuestionnaire_v03.pdf
height250
View file
name20190404_Vragenlijsten_WGM.pdf
height250

In de presentatie staan url's waar de informatiestandaarden voor Medmij en vragen;ijsten zijn te vinden en voor de link naar simplifier waar de FHIR profielen beschikbaar zijn.

Het staat iedereen nu vrij om deze profielen te gebruiken. In de volgende WGM in november 2019 zal er geevalueerd worden en zal wellicht een hackaton plaats vinden. We horen graag ieders ervaringen.