Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Open Visual Studio Code en creëer een nieuw ADT bericht met fictieve BSN en NAW-gegevens op basis van bovenstaande voorbeelden en rekening houdend met de vernoemde voorwaarden.
  Image RemovedImage Added

 2. Druk op <Ctrl>+<Shift>+<P> of <F1> om de "Command Palette" op te roepen. Type vervolgens "HL7" en selecteer "HL7 Tools Send Message" en druk op <Enter>.
  Image RemovedImage Added

 3. Type vervolgens de juiste "host":"poort" voor ADT (zie Endpoints) en druk op <Enter>
  Image RemovedImage Added

 4. Kijk in het "OUTPUT" venster of er een ACK bericht binnenkomt
  Image RemovedImage Added

Aanmaken DiagnosticReport en Observations op basis van ORU 

...

 1. Open Postman en verstuurt een GET transactie naar het juiste FHIR endpoint.  Geef in de parameter van de URL het BSN in van de patiënt die je wilt opvragen.
  Image RemovedImage Added

 2. Druk op Send. Het resultaat verschijnt nu onderin Postman in JSON formaat. Door bij Headers een "Content-Type" header (key) toe te voegen met als waarde (value) "application/fhir+xml" en opnieuw op Send te drukken, kun je een XML bericht terugkrijgen.
  Image RemovedImage Added

Opvragen Practitioner Resource

...