Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Binnen HL7-NL hebben een aantal leden van het ALF de beschikking over stemrecht. Dit stemrecht wordt onder andere Internationaal gebruikt om 3 keer jaar per wijzigingen in de standaarden te beoordelen en van commentaar te voorzien. 
Balloteren is het formele proces dat HL7 Internationaal gebruikt om specificaties vóór publicatie van een standaard te controleren.  Het proces van balloteren wordt gedefinieerd in zowel de Governance and Operations Manual van HL7 als in de HL7 Essential Requirements. Deze worden op hun beurt beheerst beheerd door de verwachtingen van het American National Standards Institute (ANSI), dat . ANSI heeft HL7 erkent als een organisatie voor het ontwikkelen van normen en regels afdwingt rond de openheid en eerlijkheid van goedkeuringsprocessen. Het doel van stemming is om actief feedback te zoeken over een voorgestelde standaard en ervoor te zorgen dat de gemeenschap die onder die standaard valt, in overeenstemming is met de verwachtingen van de standaarddesbetreffende standaard beantwoord aan het doel van de gebruikers.
Tijdens het ballotproces wordt een "bevroren" versie van een specificatie binnen een gepland tijdvenster beoordeeld. Reviewers Voters die zich hebben aangemeld voor een specifieke ballot, kunnen opmerkingen over de specificatie indienen en wijzigingen voorstellen. Ze hebben ook een algemene stem uitgebracht die aangeeft of ze van mening zijn dat de specificatie in zijn huidige vorm kan worden gepubliceerd. De werkgroep(en) verantwoordelijk voor de standaard beoordeelt vervolgens de ingediende opmerkingen en wijst de commentaren toe of af.

Voor de leden van HL-NL is het belangrijk om hun stem te gebruiken voor de relevante ballots. Om niet iedere ballot zelf te hoeven beoordelen heeft HL7-NL de zogenaamde "trekker" geintroduceerd. Een trekker heeft inhoudelijk veel kennis van het specifieke onderwerp wat behandeld wordt in een ballot. Deze trekker beoordeelt dan ook de ballot en geeft vervolgens een stemadvies af aan de andere ALF-stemmersvoters. Vervolgens kunnen deze de ALF-leden deze stem voters dit advies, middels hun stem, uitbrengen op de desbetreffende ballot, verwijzend naar het advies wat de trekker heeft aangeleverd. Hiervoor is het wel essentieel dat het ALF-lid zich ingeschreven heeft voor de ballots die door de trekkers beoordeel beoordeeld gaan worden. 

Concreet komt de ballotprocedure op het volgende neer:

 • Zodra de nieuwe ballotronde aangemeld wordt op vrijgegeven wordt ontvangen alle voters vanuit HL7.org een mail waarin staat wanneer de ballotronde gaat starten (voorbeeld: http://www.hl7.org/ctl.cfm?action=ballots.home&ballot_cycle_id=553&ballot_voter_id=0 zal deze gepubliceerd worden op onze confluence pagina ).
 • Zodra deze mail ontvangen is, zal het HL7-NL kernteam (HL7-KT) een confluence pagina openen met daarin de ballots voor de desbetreffende ronde. Deze pagina vinden de voters op: Balloting.
 • Vervolgens ontvangen onze voters een mail van het HL7-KT met de aankondiging dat de er een nieuwe ballotronde start en wie zich wil aanmelden als trekker van een ballot. Een trekker is een voter die het stemadvies voorbereid voor de andere voters. De emailadressen van de voters zullen in het bcc-veld geplaatst worden om te voorkomen dat bij een reply op die mail er per ongeluk gekozen wordt voor reply to all. 
 • Diegene Degenen die zich aanmelden als trekker zullen vermeld worden in de tabel van de desbetreffende ballot.
 • Indien niemand zich meldt als trekker zal er een reminder verzonden worden.
 • De voters kunnen binnen 14 dagen na aanvang van de ballotronde op de HL7-NL confluencepagina zien wie zich als trekker hebben opgegeven en zij dienen zich dan ook aan te melden voor deze specifieke ballots op de internationale site http://www.hl7.org/ctl.cfm?action=ballots.home&ballot_cycle_id=553&ballot_voter_id=0
 • De trekkers hebben als verplichting hun stemadvies uiterlijk de vrijdag woensdag voor het aflopen van de ballotronde op de desbetreffende confluence pagina te vermelden.
 • De voters kunnen de donderdag voor het aflopen van de ballotronde op de desbetreffende confluence pagina zien wat het stemadvies is wat zij uit moeten brengen. Tevens zal er wederom een bcc-mail verzonden worden naar de voters met het stemadvies.
 • De voters kunnen, nadat het stemadvies is afgegeven, vervolgens hun stem uitbrengen op de desbetreffende ballot.

...