Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Het programma van de workshop aangepast naar de beschikbare tijd

...

Zodra een patiënt in het ziekenhuis is uitbehandeld zijn er vaak nog zorg gerelateerde taken die verricht moeten worden. Deze kunnen dan worden opgepakt door thuiszorg of intramurale zorg. Het vinden voor van een plekje van voor deze patiënt is dan ook een taak die soms al start direct na opname. Het overdragen van de patiënt naar de (thuis)zorg noemen we een verpleegkundige overdracht. De digitale vorm een eOverdracht. De eOverdracht staat het laatste jaar hoog op de agenda. Diverse proeftuinen door het land zijn ingericht om via de Inzicht InZicht regeling hier focus op te geven.

Nuts

Vanuit een aantal software leveranciers in de zorg is het Nuts initiatief ontstaan met als doel een eerlijk, veilig en betaalbaar model voor data uitwisseling . Via een manifest zijn we terechtgekomen bij een decentrale infrastructuur voor data uitwisseling in de zorg en aangrenzend het sociaal domein. Via Nuts in de zorg (en aangrenzende domeinen). Aan de hand van een manifest werk de Nuts community samen aan een specificatie voor een decentrale infrastructuur. Deze specificatie wordt tevens geimplementeerd in open source software componenten. Door de principes van Nuts toe te passen beveiligt een leveranciers haar API's en wordt de data peer-to-peer uitgewisseld zonder tussenkomst van derde partijen. Hiervoor ontwikkelen we gezamenlijk open source componenten.

De belangrijkste onderwerpen die Nuts tracht op te lossen zijn:

 • het Het vastleggen van grondslag voor uitwisselen en inzien van (medische) data.
 • Een register met daarin certificaten en endpoints om zo onomstotelijk zorginstellingen in het netwerk te identificeren.
 • Een methode om individuen (patiënten en zorgverleners) te identificeren in het netwerk.

...

Tijdens deze workshop gaan we, na een een algemene introductie in de techniek en architectuur van Nuts, de laptops open. We gaan praktisch aan de slag met de eOverdracht Bolt.

We lopen het procces van de eOverdracht door. We zetten een ad-hoc Nuts netwerk op tussen de workshop deelnemers en laten zien hoe je een eigen systeem aan Nuts koppelt. maken onderscheid tussen het proces en de daadwerkelijke overdracht van de patient informatie. Welke rollen zijn er (broker, ECD leverancier, PGO leverancier). Hoe kunnen de generieke componenten dit proces ondersteunen en wat moet er nog specifiek voor worden ontwikkeld. Wat is een notified-pull?

Aan het eind van de dag workshop weet iedereen hoe :

 • Wat Nuts

...

 • is en wat niet
 • Hoe Nuts gebruikt kan worden om complexe use-cases zoals de eOverdracht te faciliteren

...

 • Waar informatie over Nuts te vinden is
 • Hoe je zelf kan helpen bij het specificeren / bouwen van Nuts en Bolts

Informatiestandaard eOverdracht

...

Voor notificatie van de eOverdracht gebruiken we een nuts-grondslag .

Voorbereidingen

De nuts node kan eenvoudig op een laptop worden opgestart middels docker en docker-compose. Het is aan te raden deze vooraf op de laptops te hebben geïnstalleerd.

Om je als zorg medewerker te identificeren op het workshop nuts netwerk moet je de IRMA app op de telefoon geïnstalleerd hebbenvia FHIR subscriptions

Voor het proces bekijken we hoe een FHIR Task kan worden gebruikt.

Voorbereidingen

Als je het meeste uit de workshop wilt halen is het handig om alvast wat te weten over Nuts en de eOverdracht.

Handige links:

Korte video introductie Nuts: 

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=iD7iYTeE2kI

Introductie van de eOverdracht: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V3.1_Ontwerp_eOverdracht#Algemeen

Leeswijzer introductie Nuts: https://nuts.nl/leeswijzer/

...