Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Een presentatie over de FHIR Resources die een rol spelen bij het maken van afspraken (Slot, Schedule, Appointment) en de workflow behorende bij het afspraken maken door een patient. (ca. 25 minuten)
  2. Een kijkje door de MedMij (NL) en Argonaut (USA) implementatiegidsen voor het maken van afspraken (max 15 minuten)
  3. Het hands-on uitwisselen van FHIR resources met een FHIR-server en een Scheduler (agenda beheer systeem) simulator. Zoek een open plek in de agenda, en maak een afspraak, en nog veel meer. (ca. 50 minuten)
  4. Next steps: wat hebben we in nederland Nederland nog meer nodig (op het gebied van SvhedulingScheduling) dan dat wat in de MedMij specs staat?

...