Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Als "huiswerk vooraf" verlangen we dat de deelnemers in ieder geval de genoemde tools installeren, opdat daar geen tijd mee verlooren verloren gaat tijdens de workshop zelf.

...