Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor het uitbesteden van labonderzoek is het bericht Lab2lab ontwikkelend binnen de informatiestandaard Labuitwisseling. Het doel van het bericht is het eenduidig kunnen sturen van laborders en labresultaten tussen laboratoria. Op 13 december 2019 heeft Nictiz release 2.0 opgeleverd van de standaard die gebaseerd is op HL7v2.5.


Voor het delen van labresultaten is het bericht Lab2zorg ontwikkeld binnen de informatiestandaard Labuitwisseling. Het doel van het bericht is het eenduidig kunnen sturen van labresultaten tussen laboratoria en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. Het bericht is beschikbaar bij Nictiz.

Track description

Met de werkgroep bespreken we de implementatie van de nieuwe standaardstandaarden. Wat gaat goed? Wat kan beter? Zijn er opmerkingen over de standaard? Is er toelichting nodig op de standaard? Wie implementeert momenteel de standaard? Wat zijn de leerpunten?

...

We willen een open discussie over de standaard standaarden en het gebruik ervan.

 Presentatie

...